Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!

Aktualności

05
Marzec
2021
Olimpiada fizyczna
autor: Ewa Mandowska

Po raz 46 w murach Uniwersytetu im. Jana Długosza (UJD) odbyła się Olimpiada Fizyczna (OF). Pomimo pandemii COVID-19 zostały przeprowadzone wszystkie jej etapy na szczeblu okręgów. Zawody I-go stopnia (pierwsza i druga część) odbywały się w miesiącach październik - grudzień 2020 i brało w nich udział 38 uczniów z liceów ogólnokształcących. Zawody teoretyczne II stopnia odbyły się 10.01.2021 i uczestniczyło w nich 8 uczniów. Do zawodów doświadczalnych II stopnia, które odbyły się 14.02.2021 w formie stacjonarnej, zakwalifikowało się 5 uczniów. Resume


30
Styczeń
2020
Rok 2020 Rokiem Fizyki
autor: Ewa Mandowska

8 października 2019 na ostatnim posiedzeniu Senatu w IX kadencji przyjęta została uchwała ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki:
"Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2020 Rokiem Fizyki, w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jednocześnie Senat pragnie w ten sposób podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki oraz przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918."
  Uzasadnienie


28
Styczeń
2020
69 Olimpiada Fizyczna
autor: Ewa Mandowska

W dniu 16.02.2020 na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych UJD o godz 9.00 w Auli AB-1023, ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie odbedzie sie część doświadczalna II etapu 69 Olimpiady Fizycznej. W okręgu częstochowskim będą w tym etapie brać udział trzej uczniowie Imos Eryk z II LO im. St. Staszica w Starachowicach (nauczyciel fizyki dr Jacek Orzechowski), Łazik Piotr z LO w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (nauczyciel fizyki mgr Katarzyna Uchańska-Łukasik) oraz Kacper Nalberski z IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie (nauczyciel fizyki mgr Renata Wojtania). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


24
Grudzień
2019
Zmarła dr Anna Kwiatkowska
autor: Ewa Mandowska

Z głębokim żalem informujemy, że 22.12.2019 zmarła nasza koleżanka dr Anna Kwiatkowska. Pracowała 28 lat w Instytucie Fizyki (IF) (1978-2006). W tm czasie pełniła funkcje zastepcy dyrektora IF (1996-1999) oraz prodziekana ds. nauczania i wychowania na Wydziałe Matematyczno-Przyrodniczym (2002-2005). Przez wiele lat była prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Ceremonia pożegnania odbędzie się 28.12.2019 o godz. 11.30 w w parafii św. Józefa Robotnika Chorzowie.


14
Grudzień
2019
Zmarł prof. dr hab. Ivan Kityk
autor: Ewa Mandowska

Z głębokim żalem informujemy, że 12.12.2019 zmarł nasz kolega prof. dr hab. Ivan Kityk. Był długoletnim pracownikiem naszego Wydziału, obecnie pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Był wybitnym uczonym i ceniony nauczyciel akademickim. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Ceremonia pożegnania odbędzie się 16.12.2019 o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Św. Józefa, ul. Palmowa 22 w Częstochowie, o godz. 14.00 zostanie odprawiona msza pogrzebowa w ww. kościele.Zobacz również starsze wiadomości