Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Archiwum - aktualności

04
Styczeń
2017
Rozliczenie merytoryczne projektów
autor: Ewa Mandowska

Dyrektor Instytutu Fizyki, dr hab. J. Filipecki, prof. AJD zaprasza wszystkich pracowników IF oraz doktorantów z dziedziny Fizyka na seminarium poświęcone rozliczeniu merytorycznemu realizowanych projektów badawczych w 2016 roku, które odbędzie się 9 stycznia 2017 o godz. 10.00 w sali AB - 015.


04
Styczeń
2017
Godziny dziekańskie
autor: Ewa Mandowska

W związku z organizowanymi seminariami sprawozdawczymi z działalności statutowej za rok 2016, w dniu 9 stycznia 2017 (poniedziałek) Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ogłasza godziny dziekańskie od godz. 10.00 do 13.00


10
Styczeń
2017
Spotkanie z J. M. Rektor AJD
autor: Ewa Mandowska

W dniu 18 stycznia 2017 odbędzie się spotkanie J.M. Rektor dr hab. prof. AJD Anną Wypych-Gawrońską z pracownikami Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego w  sali AB - 1023 o godzinie 12.00. Obecność obowiązkowa.


16
Styczeń
2017
II stopień LXVI Olimpiady Fizycznej
autor: Ewa Mandowska

W dn.15.01.2017 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD odbyły się zawody teoretyczne II stopnia LXVI Olimpiady Fizycznej (66 Olimpiady Fizycznej) organizowane przez Komitet Okręgowy (KOOF) z siedzibą w Instytucie Fizyki (IF) AJD przy dużym wsparciu władz akademickich naszej Uczelni. KOOF działa w IF AJD od 1975 roku i obejmuje swym zasięgiem terytorialnym województwa: opolskie, świętokrzyskie i część woj. śląskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i od 2016 roku zawierciański). Czytaj więcej


18
Styczeń
2017
Weryfikacja efektów wykładów PSW
autor: Ewa Mandowska

Dr Rafał Miedziński, Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki, przypomina dydaktykom prowadzącym wykłady PSW o konieczności walidacji zajęć za pomocą ankiety \"Weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w ramach przedmiotu swobodnego wyboru\", której druk można pobrać ze strony internetowej IF.


18
Styczeń
2017
Seminarium mgr D. Kulawik
autor: Ewa Mandowska

W dniu 1.02.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Damian Kulawik (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, WMP, AJD w Częstochowie) wygłosi wykład na temat: Wybrane związki heteroorganiczne i modyfikowane nimi nanorurki węglowe oraz nowe super lekkie stopy litu jako materiały hybrydowe służące do magazynowania energii i wodoru
Zobacz seminaria


25
Styczeń
2017
Seminarium dr hab. J. Filipecki
autor: Ewa Mandowska

W dniu 8.02.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr hab. Jacek Filipecki prof. AJD (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Zastosowanie spektroskopii czasów życia anihilujących pozytonów PALS w badaniach struktury materiałów
Zobacz seminaria


09
Luty
2017
Seminarium mgr inż. D. Rogacz
autor: Ewa Mandowska

W dniu 22.02.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Diana Rogacz (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Synteza i wstępna ocena ekotoksykologiczna wybranych C-tienylowych pochodnych fosfonoglicyny oraz C–arylowych pochodnych N-fosfonometylo-glicyny
Zobacz seminaria


10
Luty
2017
Seminarium dr E. Golis
autor: Ewa Mandowska

W dniu 8.03.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Edmund Golis (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Wpływ zdefektowania struktury szkieł tlenkowych na efekt Faradaya
Zobacz seminaria


26
Luty
2017
Seminarium dr A. Migalska-Zalas
autor: Ewa Mandowska

W dniu 15.03.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Anna Migalska-Zalas (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Nieliniowo-optyczne własności materiałów kompozytowych w aspekcie ich zastosowania w systemach optycznych
Zobacz seminaria


10
Marzec
2017
Mistrzostwa Uczelni - tenis ziemny
autor: Ewa Mandowska

W miesiącach od marca do maja 2017 na hali ACS AJD ul Zbierskiego 6 odbędą się HALOWE MISTRZOSTWA UCZELNI W TENISIE ZIEMNYM KOBIET  I  MĘŻCZYZN. Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów AJD do aktywnego udziału. Zgłoszenia bedą przyjmowane do 23.03.2017, sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) ACS ul. Zbierskiego 6 pokój 1.4.1 lub 1.4. Zebranie organizacyjne odbędzie się 23.03.2017 godz. 18.30 SWFiS ACS. System rozgrywek będzie zależał od ilości zgłoszeń.


18
Marzec
2017
Seminarium dr M. Piasecki
autor: Ewa Mandowska

W dniu 22.03.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Michał Piasecki (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Porównanie własności oraz struktury elektronowej dla wybranych związków halogenkowych i chalkogenkowych
Zobacz seminaria


18
Marzec
2017
Mistrzostwa Uczelni - piłka ręczna
autor: Ewa Mandowska

W miesiącach od kwietnia do maja 2017 na hali ACS AJD ul Zbierskiego 6 odbędą się MISTRZOSTWA UCZELNI W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET  I  MĘŻCZYZN. Finał odbędzie się w Juwenalia – Dzień Sportu. Zapraszamy wszystkich doktorantów i studentów AJD do aktywnego udziału (zespoły minimum 7 osobowe). Zgłoszenia bedą przyjmowane do 5.04.2017, sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) ACS ul. Zbierskiego 6 pokój 1.4.1. Zebranie organizacyjne odbędzie się 5.04.2017 godz. 12.00 SWFiS ACS (losowanie drużyn).


20
Marzec
2017
Wykłady profesorów zagranicznych
autor: Ewa Mandowska

W semetrze letnim 2016/2017 będą się odbywać wykłady prowadzone przez profesorów zagranicznych zaproszonych przez IF AJD: prof. dr hab.Bohdan Andrievskiy, prof. dr hab.Oleg Khyzhun oraz prof. dr hab.Vasyl Stadnyk, sala AB-015, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15. 
Harmonogram wykładów


21
Marzec
2017
Seminarium dr M. Deska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 29.03.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Małgorzata Deska (Instytut Chemii, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Wybrane układy chemii supramolekularnej, ich znaczenie i zastosowanie
Zobacz seminaria


22
Marzec
2017
Seminarium mgr inż. T. Babuka
autor: Ewa Mandowska

W dniu 5.04.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Tetiana Babuka (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Physical properties and electronic correlations in ferroelectrics and magnetics MM\'P2S(Se)6 (M,M\' – Mn, Cu, Ag, In, Sn).
Zobacz seminaria


23
Marzec
2017
Publiczna obrona mgr inż. I. Rutkowskiej
autor: Ewa Mandowska

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD w Częstochowie uprzejmie informuję, że w dniu 5.04.2017 o godzinie 13.15 w sali 1023 Al. Armii Krajowej 13/15, budynek B odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Iwony Rutkowskiej \"Charakterystyka spektroskopowa i struktura elektronowa sześciokoordynacyjnych kompleksów Fe-porfiryn zawierających ligandy imidazolu, histydyny i β-pikoliny\". Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 36a
Zobacz seminaria


26
Marzec
2017
Konkurs "Wiem wszystko"
autor: Ewa Mandowska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zaprasza UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH do wzięcia udziału w konkursie \"Wiem wszystko!\", którego finał odbędzie się w ramach II Częstochowskiego Forum Młodych „Nauka. Lubię to!”. Celem konkursu jest integracja młodzieży oraz sprawdzenie i pogłębienie jej wiedzy z zakresu chemii, fizyki i informatyki oraz sportu i muzyki, w miłej atmosferze i turniejowym duchu rywalizacji. W celu zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłanie go do dnia 14 kwietnia 2017 r. na adres: forummlodych@ajd.czest.pl. Regulamin oraz bieżące informacje dotyczące konkursu „Wiem wszystko” znajdą Państwo na stronie internetowej Wiem wszystko


01
Kwiecień
2017
Seminarium dr E. Mandowska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 12.04.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Ewa Mandowska (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Metody eksperymentalne, analiza i badanie właściwości spektralnych termoluminoforów
Zobacz seminaria


01
Kwiecień
2017
Seminarium prof. Rosa M. Alonso
autor: Ewa Mandowska

W dniu 6.04.2017 (czwartek) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym Prof. Rosa M. Alonso (Faculty of Science and Technology, University of the Basque Country, Bilbao, Spain) wygłosi wykład na temat: HYPHENATED CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES APPLIED TO METABOLOMICS, CARDIOVASCULAR DRUGS, FORENSIC AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS
Zobacz seminaria


14
Kwiecień
2017
Seminarium dr B. Rożdżyńska-Kiełbik
autor: Ewa Mandowska

W dniu 19.04.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Beata Rożdżyńska-Kiełbik (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Modyfikowanie składu stopów na bazie LaNi5 pod kątem poprawy ich zdolności wodorochłonnych i odporności korozyjnej
Zobacz seminaria


18
Kwiecień
2017
Sekretariat IF nieczynny
autor: Ewa Mandowska

W dniach od 20.04.2017 do 5.05.2017 sekretariat Instytutu Fizyki będzie nie czynny z powodu urlopu


19
Kwiecień
2017
Dzień Rektorski
autor: Ewa Mandowska

Z powodu trudnych warunków pogodowych JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza 19 kwietnia 2017 Dniem Rektorskim (odwołane zajęcia dydaktyczne).


20
Kwiecień
2017
Seminarium dr Śliwińska-Wyrzychowska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 26.04.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Wybrane aspekty biologii widłaków jednakozarodnikowych
Zobacz seminaria


19
Maj
2017
Seminarium prof. J. P. Majoral
autor: Ewa Mandowska

W dniu 31.05.2017 (środa) o godz 13.00 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym prof. J. P. Majoral (Laboratoire de Chimie de Coordination, CNRS, France) wygłosi wykład na temat: HOW TO PLAY WITH PHOSPHORUS DENDRIMERS TO BUILT ORIGINAL DENDRITIC-BASED NANOMATERIALS ? AN OVERVIEW
Zobacz seminaria


23
Maj
2017
Erasmus Plus - rekrutacja uzupełniająca
autor: Ewa Mandowska

W terminie 8.05-2.06.2017 trwa rekrutacja uzupełniąjąca studentów na wyjazdy na studia i praktyki w programie ERASMUS+ w roku akdemickim 2017/2018 w semestrze zimowym. Informacje dodatkowe i składanie dokumentów u dr Rafała Głębockiego, ul Waszyngtona 4/8, pok. 118, e-mail r.glebocki@ajd.czest.pl., tel. 602 405 948.


24
Maj
2017
Seminarium prof. B. Kilic, godz.11.00
autor: Ewa Mandowska

W dniu 7.06.2017 (środa) o godz 11.00 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym prof. G. B. Kilic (Mehmet Akif Ersoy University, Department of Food Engineering, Burdur/Turkey) wygłosi wykład na temat: CHARACTERIZATION OF HALOPHILIC LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM OLIVES
Zobacz seminaria


24
Maj
2017
Seminarium prof. B. Kilic, godz.11.30
autor: Ewa Mandowska

W dniu 7.06.2017 (środa) o godz 11.30 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym prof. G. B. Kilic (Mehmet Akif Ersoy University, Department of Food Engineering, Burdur/Turkey) wygłosi wykład na temat: IMPROVING QUALITY PROPERTIES OF MUSCLE FOODS FOR MEAT INDUSTRY
Zobacz seminaria


25
Maj
2017
Seminarium mgr inż. T. Zemła
autor: Ewa Mandowska

W dniu 7.06.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Tomasz Zemła (Zakład Wyrobów Metalowych \"Metal- System\", Myszków) wygłosi wykład na temat: Analiza wysokociśnieniowego stanu nadprzewodzącego w wybranych związkach wodorowanych poza przybliżeniem średniego pola
Zobacz seminaria


26
Maj
2017
Seminarium mgr S. Żarska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 14.06.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Sandra Żarska (IChOŚiB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Wielościenne nanorurki węglowe funkcjonalizowane podstawnikami selenoorganicznymi: synteza, badania strukturalne i próby wykorzystania w ogniwach elektrochemicznych
Zobacz seminaria


02
Czerwiec
2017
II Forum Młodych
autor: Ewa Mandowska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AJD w Częstochowie oraz Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego AJD mają zaszczyt zaprosić wszystkich młodych ludzi, których fascynuje świat nauk przyrodniczych, ścisłych i medycznych, do udziału w II Częstochowskim Forum Młodych „Nauka. Lubię to!”, w ramach XII Forum Młodych Nauki AJD które odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15. Szczegóły na temat Forum znajdują się na stronie Forum Młodych


13
Czerwiec
2017
Seminarium mgr inż. K. Lewicka
autor: Ewa Mandowska

W dniu 21.06.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Kamila Lewicka (IChOŚiB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych oraz ocena ich przydatności dla zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii
Zobacz seminaria


14
Czerwiec
2017
Seminarium dr M. Hyla
autor: Ewa Mandowska

W dniu 28.06.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Małgorzata Hyla (IF, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Strukturalno-topologiczne uwarunkowania tworzenia kowalencyjnych sieci szkieł chalkogenidkowych
Zobacz seminaria


20
Czerwiec
2017
Seminarium mgr A. Balińska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 5.07.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Agnieszka Balińska (IChOŚiB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Diagramy fazowe oraz struktury związków międzymetalicznych układów trójskładnikowych na bazie cyrkonu
Zobacz seminaria


21
Czerwiec
2017
Seminarium mgr T. Głąb
autor: Ewa Mandowska

W dniu 12.07.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Tomasz Głąb (IChOŚiB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Chemiczne modyfikacje kazeiny w kapsułkowaniu czynników aktywnych biologicznie
Zobacz seminaria


20
Sierpień
2017
Seminarium mgr K. Filipecka
autor: Ewa Mandowska

W dniu 6.09.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Katarzyna Filipecka (IF, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Właściwości strukturalne i optyczne materiałów hydrożelowych na bazie HEMA do zastosowań okulistycznych
Zobacz seminaria


23
Sierpień
2017
Zmarł prof. dr hab. Józef Świątek
autor: Ewa Mandowska

Z głębokim żalem informujemy, że 22.08.2017 zmarł prof. dr hab. Józef Świątek. Prócz działalności naukowej związanej z własnościami elektrycznymi materiałów organicznych profesor Józef Świątek pełnił wiele funkcji w naszej Uczelni, w której zaczął pracę w 1981 roku. Był Rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1990-1996), Dziekanem (1981-1987) i Prodziekanem ds. Nauki (1987-1990) Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP, Dyrektorem Instytutu Fizyki (1982-1993; 2000-2008) oraz Kierownikiem Zakładu Fizyki Doświadczalnej (1981-1982), Zakładu Fizyki Materiałów Organicznych (1982-1998) a następnie Katedry Fizyki Materiałów Organicznych (1999-2008).
Rodzinie i bliskim profesora Józefa Świątka składamy kondolencje i wyrazy współczucia.
Msza pogrzebowa odbędzie się 25.08.2017 o godz. 14.00 w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego, ul. Starzyńskiego 11. Wystawienie zwłok o godz. 13.00. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Kule bezpośrednio po mszy św.


08
Wrzesień
2017
Seminarium mgr inż. K. Szmigiel
autor: Ewa Mandowska

W dniu 13.09.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Ksenia Szmigiel (IChOŚiB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Syntezy, struktury, widma oscylacyjne i obliczenia metodami DFT nowych kompleksów metali z N,O-donorowymi ligandami na bazie indolu i 7-azaindolu
Zobacz seminaria


09
Wrzesień
2017
Seminarium dr hab. inż. J. Krzywański
autor: Ewa Mandowska

W dniu 20.09.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. AJD (ITiSB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Badania modelowe urządzeń i procesów energetycznych
Zobacz seminaria


10
Wrzesień
2017
Seminarium mgr inż. K. Grabowska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 27.09.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Karolina Grabowska (ITiSB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Badania adsorpcyjnego agregatu chłodniczego o modyfikowanej konstrukcji złóż
Zobacz seminaria


18
Wrzesień
2017
Inkubator Innowacyjności+
autor: Ewa Mandowska

Rozpoczął się drugi nabór wniosków do wsparcia zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt. „Inkubator Innowacyjności+”. Szczególowe informacje na stronie www.ctwions.ajd.czest.pl


27
Wrzesień
2017
Msze Święte w intencji prof. J. Świątka
autor: Ewa Mandowska

Msze Święte w intencji zmarłego prof. dr hab. Józefa Świątka odbędą się w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego, ul. Starzyńskiego 11, Częstochowa w następujacych terminach: od Instytutu Fizyki AJD 4.10.2017 godz 18.00, od Zakładu Luminescencji i Biofotoniki 30.10.2017 godz. 18.00, 10.12.2017 godz. 19.00, 16.12.2017 godz. 18.00.


08
Paź.
2017
Spotkanie pracowników i doktorantów
autor: Ewa Mandowska

W dniu 11.10.2017 o godzinie 12.15 w sali 1023 planowane jest spotkanie wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD. W trakcie spotkania władze dziekańskie przekażą sprawozdanie z działalności Wydziału w roku akademickim 2016/2017 oraz plany na rok 2017/2018.


09
Paź.
2017
Seminarium mgr inż. J. Kuliński
autor: Ewa Mandowska

W dniu 18.10.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Janusz Kuliński (ICHOŚiB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Badanie właściwości elektrycznych wybranych pochodnych naftalenu, antracenu i karbazolu
Zobacz seminaria


11
Listopad
2017
Seminarium prof. Masaaki Yoshifuji
autor: Ewa Mandowska

W dniu 22.11.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym prof. Masaaki Yoshifuji (Tohoku University, Sendai, Japan, The University of Alabama, Tuscaloosa, USA) wygłosi wykład na temat: Sterically Protected Simple but Unusual Organophosphorus Compounds
Zobacz seminaria


14
Listopad
2017
KIS - Technology Open Day AJD
autor: Ewa Mandowska

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki AJD w Częstochowie zaprasza na pierwsze spotkanie Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) Technology Open Day AJD, które odbędzie się  w dniu  21.11.2017 (wtorek) na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym AJD, ul. Armii Krajowej 13/15. Tematy wiodące spotkania to: Zdrowe społeczeństwo, Gospodarka rolno-spożywcza, Zrównoważona energetyka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Plakat, Plan, Formularz zgłoszeniowy


19
Listopad
2017
Seminarium mgr K. A. Szewczyk
autor: Ewa Mandowska

W dniu 6.12.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Kamila Agnieszka Szewczyk (IF, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Analiza stanu nadprzewodzącego poza standardowym schematem Eliashberga
Zobacz seminaria


20
Listopad
2017
Erasmus - spotkania ze studentami
autor: Ewa Mandowska

W dniach:
24.11.2017 (piątek), godz. 9.45 sala A22 (Kryminalistyka + IB + ITNM)
29.11.2017 (środa), godz. 13.30 sala A22 (Kosmetologia + Inf + Mat)
4.12.2017 (poniedziałek), godz. 12.30 sala A22 (Dietetyka + Chem + Fiz).
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów.


25
Listopad
2017
Seminarium mgr inż. I. Wrona
autor: Ewa Mandowska

W dniu 13.12.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Izabela Wrona (IF, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Opis teoretyczny kondensatu nadprzewodzącego o niestandardowych właściwościach termodynamicznych
Zobacz seminaria


11
Grudzień
2017
Seminarium dr hab. N. Grycaj
autor: Ewa Mandowska

W dniu 20.12.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr hab. ped. Natalia Grycaj,  prof. RPUH, Wydział Psychologiczno-Przyrodniczy, Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Ukraina wygłosi wykład na temat: Metodyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli biologii w Uniwersytetach Pedagogicznych Ukrainy
Zobacz seminaria


20
Grudzień
2017
Dzisiaj w Betlejem
autor: Ewa Mandowska

Pracownicy Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie z okazji Świąt Bożego Narodzenia nagrali koledę \"Dzisiaj w Betlejem\", wykorzystując własne studio nagrań. Wszystkich zapraszamy do jej posłuchania w naszej aranżacji. YouTube, MP3


29
Grudzień
2017
Publiczna obrona pracy doktorskiej
autor: Ewa Mandowska

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD w Częstochowie uprzejmie informuję, że w dniu 10 stycznia 2018 o godzinie 12.15 w sali 1023 Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 13/15, budynek B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr  Magdaleny Biernackiej \"Właściwości i model teoretyczny optycznie stymulowanej luminescencji chlorku sodu dla dozymetrii promieniowania jonizującego\". Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 36a
Zobacz seminaria


30
Grudzień
2017
Publiczna obrona pracy doktorskiej
autor: Ewa Mandowska

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD w Częstochowie uprzejmie informuję, że w dniu 22 stycznia 2018 (poniedziałek) o godzinie 12.15 w sali 1023 Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 13/15, budynek B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr  Bartosza Kaloty \"Synteza i badania spektroskopowe wybranych związków kompleksowych lantanowców (III) do luminescencyjnego oznaczania tlenu i temperatury\". Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 36a 
Zobacz seminaria


Wróć do roczników aktualności