Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Archiwum - aktualności

10
Styczeń
2018
Seminarium dr hab. P. Kurcok
autor: Ewa Mandowska

W dniu 17.01.2018 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr hab. Piotr Kurcok (ICHOŚiB, WMP, AJD w Częstochowie) wygłosi wykład na temat: Synteza oligo/poli-3-hydroksymaślanu do zastosowań w medycynie i farmacji
Zobacz seminaria


11
Styczeń
2018
Seminaria - działalność statutowa
autor: Ewa Mandowska

W dniu 15.01.2018 (poniedziałek) odbędą się seminaria związane z działalnością statutową. Pracownicy Instututu Fizyki spotykają sie w sali AB-015, godz. 10.00. Pani Dziekan ogłosiła w tym dniu godziny dziekańskie (10.00–13.00). Uczestnictwo w seminariach wszystkich pracowników Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego jest obowiązkowe.


16
Styczeń
2018
Konferencja SKN 2018
autor: Ewa Mandowska

Zapraszamy studentów na XLII Studencką Konferencję Naukową \"Potencjał inowacyjny w inzynierii produkcji i technologii materiałów\". Odbędzie sie ona 7.06.2018 na Politechnice Częstochowskiej. Szczegóły znajdują się w załączniku. Zaproszenie


17
Styczeń
2018
Seminarium dr hab. A. Mandowski
autor: Ewa Mandowska

W dniu 24.01.2018 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. AJD (IF, WMP, AJD w Częstochowie) wygłosi wykład na temat: Luminescencja i czas
Zobacz seminaria


09
Luty
2018
Stypendia dla studentów
autor: Ewa Mandowska

Trwa nabór wniosków studentów do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego w okresie 15.02-15.04.2018. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SFS


18
Luty
2018
Seminarium mgr inż. K. Pach
autor: Ewa Mandowska

W dniu 7.03.2018 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Katarzyna Pach (IF, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Badania struktury i własności szkieł tellurowych domieszkowanych jonami erbu
Zobacz seminaria


01
Marzec
2018
Inkubator Innowacyjności+
autor: Ewa Mandowska

Trwa nabór wniosków do projektu \"Inkubator Innowacyjności+\" do 9.03.2018. Więcej informacji można znaleźć na stronie Inkubator


05
Marzec
2018
Praktyki letnie, targi pracy
autor: Ewa Mandowska

Bank Danych o Inżynierach (BDI) proponuje studentom oraz absolwentom praktyki letnie oraz targi pracy. Więcej informacji  na stronie Managerial Summer Internship 2018


12
Marzec
2018
Seminarium dr E. Różycka-Sokołowska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 21.03.2018 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Ewa Różycka-Sokołowska (ICHOŚiB, WMP, AJD w Częstochowie) wygłosi wykład na temat: Badania struktury kryształów jonowych i niejonowych związków organicznych
Zobacz seminaria


13
Marzec
2018
Tenis ziemny-mistrzostwa AJD
autor: Ewa Mandowska

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza do udziału w Halowych Mistrzostwach AJD w Tenisie Ziemnym. Szczegóły w plakacie. Plakat


13
Marzec
2018
Inżynieria Bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne
autor: Ewa Mandowska

W dniach  14-15 czerwca 2018 odbędzie się V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE TECHNIKA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22.03.2018. Konferencja


15
Marzec
2018
Konferencja Studenckich Kół Naukowych
autor: Ewa Mandowska

W dniu 25.04.2018 odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Plakat


16
Marzec
2018
Patent na sukces
autor: Ewa Mandowska

Zapraszamy na seminarium pt. „Patent na sukces” organizowany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Urzędem Patentowym RP, które odbędzie się 26.03.2018 w godzinach 9.00-15.00 w Auli A-22 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, przy al. Armii Krajowej 13/15. Plakat


03
Kwiecień
2018
Seminarium prof. dr hab. J. W. Mietelski, mgr inż. K. Szufa
autor: Ewa Mandowska

W dniu 11.04.2018 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski i mgr inż. Katarzyna Szufa (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) wygłosi wykład na temat: Skażenie radioaktywne plutonem na Ziemi. Ocena skażeń radioaktywnych i dawek dla wybranych elementów ekosystemów Antarktyki
Zobacz seminaria


10
Kwiecień
2018
Seminarium mgr P. Szczucińska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 18.04.2018 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Paulina Szczucińska (Fundacja Katalyst Education, partner OpenStax przy Rice University) wygłosi wykład na temat: Tajniki otwartej edukacji. O darmowym podręczniku „Fizyka dla szkół wyższych”.
Zobacz seminaria


07
Maj
2018
Seminaria doktorantów WMP
autor: Ewa Mandowska

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. AJD oraz Kierownik studiów III stopnia dr hab. Barbara Morzyk-Ociepa, prof. AJD zapraszają na seminaria doktorantów, które odbędą się w dniach 9, 16 oraz 23 maja 2018 roku w auli 1023 budynek B. Harmonogram


13
Maj
2018
Seminarium mgr P. Shchepanskyi
autor: Ewa Mandowska

W dniu 28.05.2018 (poniedziałek) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Pavlo Shchepanskyi (IF, WMP, AJD w Częstochowie) wygłosi wykład na temat: Study of the influence of structural elements substitution on the anisotropic optical and electronic properties of ABSO4-group sulfates with isotropic points.
Zobacz seminaria


29
Maj
2018
Seminarium mgr D. Bajek
autor: Ewa Mandowska

W dniu 6.06.2018 o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Dorota Bajek (ICHOŚiB, WMP, AJD w Częstochowie) wygłosi wykład na temat: Oznaczanie zawartości wybranych składników mineralnych w próbkach produktów spożywczych metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
Zobacz seminaria


05
Czerwiec
2018
Seminarium mgr R. Smyka
autor: Ewa Mandowska

W dniu 14.06.2018 (czwartek) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Robert Smyka (IF, WMP, AJD w Częstochowie) wygłosi wykład na temat: Radiacyjnie indukowana luminescencja (OSL i IRSL) mikroklinu z granitów strzegomskich.
Zobacz seminaria


06
Czerwiec
2018
Seminarium prof. P. Navard
autor: Ewa Mandowska

W dniu 19.06.2018 (wtorek) o godz 14.00 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym Prof. Patrick Navard (CEMEF - Centre de mise en forme des matériaux, MINES ParisTech, PSL Research University, Sophia Antipolis, France) wygłosi wykład na temat: Plant-based polymer composites.
Zobacz seminaria


10
Czerwiec
2018
Seminarium mgr B. Girek
autor: Ewa Mandowska

W dniu 18.06.2018 (poniedziałek) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Beata Girek (IChOŚiB, UJD) wygłosi wykład na temat: Synteza, właściwości oraz zastosowanie koniugatów cyklodekstryna-białko.
Zobacz seminaria


16
Czerwiec
2018
Seminarium mgr I. Radkowska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 27.06.2018  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Ilona Radkowska (IF, UJD) wygłosi wykład na temat: Materiały hybrydowe zawierające związki z atomem spiro.
Zobacz seminaria


17
Czerwiec
2018
Obrona rozprawy doktorskiej mgr K. Ordon
autor: Ewa Mandowska

Prodziekan ds Nauki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJD w Częstochowie uprzejmie informuję, że w dniu 28.06.2018 (czwartek) o godzinie 12.15 w sali 1023  w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15, budynek B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ordon pod tytułem \"Functionalized semiconducting oxides based on bismuth vanadate with anchored organic dye molecules for photoactive applications\". Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej UJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 36a 
Zobacz seminaria


24
Czerwiec
2018
Seminarium mgr M. Lewańska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 4.07.2018  o godz 11.00 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Monika Lewańska (IChOiB, UJD) wygłosi wykład na temat: Funkcjonalizacja preparatami biologicznie czynnymi mikro- i nanocząstek zawierających bor.
Zobacz seminaria


25
Czerwiec
2018
Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ł. Heroka
autor: Ewa Mandowska

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJD w Częstochowie uprzejmie informuję, że w dniu 5.07.2018 (czwartek) o godzinie 10.00 w sali 1023  w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15, budynek B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Heroka pod tytułem \"Stan nadprzewodzący w związkach o strukturze antyperowskitu\". Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej UJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 36a 
Zobacz seminaria


29
Lipiec
2018
Zmarł mgr Leszek Kokot
autor: Ewa Mandowska

Z głębokim żalem informujemy, że 26.07.2018 zmarł nasz kolega mgr Leszek Kokot. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Msza pogrzebowa odbędzie się 31.07.2017 o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Gajowa 39/41. Pogrzeb w Czarnym Lesie, gmina Mykanów.


04
Wrzesień
2018
Seminarium dr hab. M. Makowskiej-Janusik, prof. UJD
autor: Ewa Mandowska

W dniu 12.09.2018  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD (IF, UJD) wygłosi wykład na temat: Model klasterowy w symulacjach własności strukturalnych i elektronowych materiałów półprzewodnikowych o rozmiarach nanometrycznych.
Zobacz seminaria


15
Wrzesień
2018
Obrona rozprawy doktorskiej mgr T. Babuki
autor: Ewa Mandowska

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJD w Częstochowie uprzejmie informuję, że w dniu 26.09.2018 (środa) o godzinie 14.00 w sali 1023  w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15, budynek B-1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tetiany Babuki pod tytułem \"Physical properties and electronic correlations in ferroelectrics and magnetics MM’P2(Se)6 (M,M’ – Mn, Cu, Ag, In, Sn)\". Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej UJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 36a 
Zobacz seminaria


17
Wrzesień
2018
Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. R. Majgier
autor: Ewa Mandowska

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJD w Częstochowie uprzejmie informuję, że w dniu 1.10.2018 (poniedziałek) o godzinie 12.15 w sali 1023  w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15, budynek B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Renaty Majgier pod tytułem \"Radiacyjnie indukowana luminescencja długożyciowa chlorku potasu\". Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej UJD w Częstochowie al. Armii Krajowej 36a 
Zobacz seminaria


09
Paź.
2018
Seminarium dr hab. C. Kozłowski
autor: Ewa Mandowska

W dniu 24.10.2018  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Cezary Kozłowski, prof. UJD (Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, WMP, UJD) wygłosi wykład na temat: Fizycznie immobilizowane polimerowe membrany w separacji jonów metali.
Zobacz seminaria


11
Paź.
2018
Seminarium prof. M. A. Coimbra dr. I. Gonçalves
autor: Ewa Mandowska

W dniu 6.11.2018  (wtorek) o godz 11.00 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym Prof. Manuel A. Coimbra Dr. Idalina Gonçalves (CICECO – Aveiro Institute of Materials & QOPNA - Organic Chemistry, Natural Products and Food Stuffs, University of Aveiro, Portugal) wygłoszą wykłady na tematy:
The research on polysaccharides and their application at the University of Aveiro, in Portugal.
Potato chips byproducts for bioplastic’s production: from solvent casting to extrusion and injection processes.
Zobacz seminaria


20
Listopad
2018
Seminarium dr R. Barczyńskiej-Felusiak
autor: Ewa Mandowska

W dniu 5.12.2018  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym dr Renata Barczyńska-Felusiak (Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, WMP, UJD) wygłosi wykład na temat: Modyfikacja składu mikrobioty jelitowej dzieci z nadwagą i otyłością pod wpływem dekstryn ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej.
Zobacz seminaria


22
Listopad
2018
Seminarium mgr inż. M. Kostrzewa
autor: Ewa Mandowska

W dniu 12.12.2018  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym mgr inż. Małgorzata Kostrzewa (Instytut Fizyki, WMP, UJD) wygłosi wykład na temat: Analiza stanu nadprzewodzącego indukującego się w związku H2S, LaH10 oraz w czystym wodorze.
Zobacz seminaria


Wróć do roczników aktualności