Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Czasopisma elektroniczne

Elsevier (Science Direct)
vls.icm.edu.pl
Baza zawiera teksty artykułów czasopism z wydawnictwa Elsevier Science prenumerowanych przez Konsorcjum Polskich Bibliotek Naukowych. Baza obejmuje teksty od 1995 roku z matematyki, fizyki, astronomii, chemii, inżynierii chemicznej, informatyki, techniki, technologii ochrony środowiska, materiałoznawstwa, nauk społecznych, prawa, nauk biologicznych, rolnictwa, medycyny klinicznej, itp. Wejscie bez logowania (zielone przyciski browse/search).

Springer (ScienceServer)
vls.icm.edu.pl
Teksty z czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag. Artykuły z nauk przyrodniczych, chemii, nauk o ziemi, informatyki, matematyki, medycyny, fizyki z astronomii, ekonomii i in. Wejscie bez logowania.

Wiley (Wiley InterScience)
www3.interscience.wiley.com
Zawiera artykuły m.in. z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki, biotechnologii, medycyny, ochrony środowiska, nauk społecznych i in.

AIP/APS (American Institute of Physics / American Physical Sosiety)
scitation.aip.org
Kolekcja czasopism udostępniana jest z serwera Scitation należącego do APS, z docelową archiwizacją na serwerze krajowym w ICM, na podstawie licencji działającej od roku 2006. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 8 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas i Review of Scientific Instruments) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych oraz 7 tytułów APS (Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physics oraz dodatkowo pełne archiwa PROLA).

ACS (American Chemical Society)
pubs.acs.org/about.html
Baza chemiczna pełnotekstowa zawierająca 33 czasopisma. Dostępne są także roczniki archiwalne od 2000 r.(i niektóre starsze).

SCI - Expanded (Science Citation Index)
vls.icm.edu.pl
Wielodziedzinowa baza cytowań.

SciVerse Scopus (Science Citation Index)
www.scopus.com
Abstraktowa baza recenzowanych publikacji oraz wysokiej jakości źródeł sieciowych, wyposażona w zaawansowane narzędzia, umożliwiające śledzenie, analizowanie i wizualizację badań naukowych

INSPEC
vls.icm.edu.pl
Baza abstraktów od 2005 roku (wcześniej prenumerowana na CD). Abstrakty z czasopism i materiałów konferencyjnych z zakresu fizyki, inżynierii chemicznej, elektroniki i telekomunikacji, technologii sterowania, informatyki.

Chemical Abstracts
www.bg.pwr.wroc.pl/BAZY/ca/
Baza dostępna przez hasło - wsp Baza jest odpowiednikiem drukowanej wersji wydawnictwa "Chemical Abstracts" z dziedzin chemii i nauk pokrewnych.

Czasopisma elektroniczne IOP
journals.iop.org
Pod adresem www.iop.org (Institute of Physics Publishing) dostępne są bezpłatnie bieżące numery (z ostatniego miesiąca) ponad 30 czasopism fizycznych.

Dostęp do czasopism z numerów IP AJD. Aktualne informacje na stronie Biblioteki Głównej AJD http://www.bg.ajd.czest.pl/bg-online.php