Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Dla kandydatów

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczace studiów na kierunku Fizyka skontaktuj się z nami.
Formularz kontaktowy.


Studia w Instytucie Fizyki
Studia na kierunku Fizyka na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym AJD w Częstochowie uzyskały pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Czytaj więcej

REKRUTACJA Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)
Strona IRK jest aktywna tylko w trakcie trwania rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia
Specjalności
Akustyka i realizacja dźwięku Czytaj więcej
Certyfikacja wyrobów medycznych Czytaj więcej
Nanotechnologia Czytaj więcej
Protetyka i ochrona słuchu Czytaj więcej

Studia stacjonarne II stopnia
Specjalności
Akustyka i układy audio Czytaj więcej
Fizyka nauczycielska Czytaj więcej
Nanofizyka i nanomateriały Czytaj więcej
Physics and technology of amorphous and composite materials Czytaj więcej

Kandydaci na studia II stopnia kierunek Fizyka powinni posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych zapewniających przygotowanie do studiów II stopnia na kierunku fizyka

Studia stacjonarne III stopnia Czytaj więcej

Przewody doktorskie na WMP AJD Czytaj więcej

Kontakt:
Sekretariat Instytutu Fizyki
ul. Armii Krajowej 13/15
42-200 CZĘSTOCHOWA
budynek B-1, pokój 014
tel. (34) 361-22-28