Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Dla kandydatów

AKUSTYKA I REALIZACJA DŹWIĘKU
(we współpracy z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego AJD)

Język wykładowy: POLSKI

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent posiada umiejętności pozwalające na wykonywanie pracy realizatora dźwięku lub jego asystenta. Cechuje się umiejętnością realizacji różnych form nagrań dźwiękowych, realizacji oprawy dźwiękowej widowisk oraz realizacji dźwiękowych form multimedialnych, na przykład w agencjach reklamowych i firmach świadczących usługi internetowe.

Absolwent posiada wiedzę:
- teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych
- specjalistyczną z zakresu akustyki, generacji i propagacji fal
- ogólną z zakresu fizyki i matematyki wymaganą na poziomie studiów I stopnia.

Absolwent przygotowany jest do pracy w:
- studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych
- studiach teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych
- przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych
- w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)

Przedmioty specjalnościowe
Semestr 2
Teoria drgań 30h
Semestr 3
Kształcenie słuchu I 30h
Historia stylów muzycznych I 15h
Podstawy fonograficznej analizy partytury I 15h
Semestr 4
Wprowadzenie do akustyki 30h
Kształcenie słuchu II 30h
Podstawy fonograficznej analizy partytury II 15h
Literatura muzyczna I 15h
Historia stylów muzycznych II 15h
Semestr 5
Elektroakustyka 60h
Techniki przetwarzania i zapisu dźwięku 45h
Technologia realizacji dźwięku 45h
Akustyka wnętrz 5h
Kształcenie słuchu III 30h
Historia stylów muzycznych III 15h
Historia muzyki rozrywkowej i jazowej I 15h
Literatura muzyczna II 15h
Semestr 6
Pracownia radiowa 45h
Nagłaśnianie pomieszczeń i przestrzeni otwartej 30h
Kształcenie słuchu IV 30h
Historia stylów muzycznych IV 15h
Historia muzyki rozrywkowej i jazowej II 15h
Literatura muzyczna III 15h