Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Dla kandydatów

AKUSTYKA I UKŁADY AUDIO

Język wykładowy: POLSKI

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kierunku FIZYKA o specjalności Akustyka i układy audio będzie posiadał umiejętności w zakresie elektroniki cyfrowej i analogowej, akustyki mowy i akustyki instrumentów muzycznych oraz umiejętność obsługi oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego w studiach nagrań. Będzie potrafił projektować urządzenia elektroniczne w zakresie sprzętu audio. Będzie posiadał Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację związaną z ukończonym kierunkiem i specjalnością.

Absolwent przygotowany jest do pracy w:
- w branży elektronicznej i akustycznej
- przemyśle muzycznym i wszędzie tam gdzie wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie służące do przetwarzania i obróbki sygnałów dźwiękowych