Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Dla kandydatów

NANOFIZYKA I NANOMATERIAŁY
(studia polsko - francuskie, praktyki zawodowe w przemysle francuskim)

Język wykładowy: POLSKI

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci specjalności nanofizyka i nanomateriały będą posiadać umiejętność analizy problemów badawczych i konstrukcyjnych dotyczących urządzeń nowoczesnej mikroelektroniki. Ponadto zostaną zaznajomieni z metodami badawczymi fizyki ciała stałego umożliwiającymi testowanie nowoczesnych materiałów elektronicznych. Unikalną właściwością absolwenta tej specjalności będzie umiejętność teoretycznego modelowania struktur materiałów kompozytowych i analizy ich własności fizycznych. Absolwenci specjalności znają biegle język angielski oraz posiadają doświadczenie pracy w przemyśle.

Absolwent przygotowany jest do pracy w:
- zakładach przemysłowych jako specjaliści w zakresie badania i modelowania nanostruktur, materiałów kompozytowych oraz mezoskopowych
- zakładach elektronicznych i elektrotechnicznych wdrażających nowoczesne technologie przemysłowe

Studenci tej specjalności studiują w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz na Uniwersytecie du Maine w Le Mans we Francji. Po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski i francuski.