Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Dla kandydatów

PROTETYKA I OCHRONA SŁUCHU

Język wykładowy: POLSKI

SYLWETKA ABSOLWENTA
Protetyka słuchu jest uważana za kierunek przyszłości. Głównym zadaniem osoby zajmującej się Protetyką słuchu jest zdiagnozowanie ubytku słuchu oraz dobrania odpowiedniego aparatu słuchowego do określonego ubytku słuchu, dopasowanie wkładki usznej, czy sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Absolwent kończący studia na specjalności "Protetyka i ochrona słuchu" uzyskuje wiedzę z zakresu nauk medycznych związanych z procesem słyszenia. W trakcie studiów zdobywa umiejętność samodzielnego przeprowadzania badań diagnostycznych. Nauczy się dobierać i dopasowywać aparaty oraz implanty słuchowe. Podczas praktyk nabierze doświadczenia w zakresie sprawowania opieki nad pacjentami.

Absolwent potrafi
- prowadzić badania audiometryczne słuchu u dorosłych i dzieci
- diagnozować ubytki słuchu
- dobierać i dopasowywać aparaty słuchowe oraz urządzenia wspomagające słyszenie
- sprawować opiekę audioprotetyczną po doborze aparatów słuchowych
- śledzic rynk modeli aparatów słuchowych i różnych firm produkujących aparaty słuchowe (aparatów standardowych oraz sterowanych wielofunkcyjnym pilotem)
Potencjalne zatrudnienie:
- prywatne gabinety zajmujące się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych
- podmioty lecznicze (przychodnie, szpitale itp.)
- własna działalność gospodarcza świadcząca usługi z zakresu protetyki słuchu

Przedmioty specjalnościowe
Semestr 2
Wprowadzenie do psychoakustyki 45h
Podstawy anatomii 30h
Semestr 3
Akustyka wnętrz 60h
Podstawy analizy sygnałów 30h
Semestr 4
Wpływ hałasu i drgań na człowieka 60h
Miernictwo elektoakustyczne 45h
Patologia słuchu 30h
Teoria drgań 30h
Semestr 5
Patologia słuchu 30h
Teoria drgań 30h
Hałas komunikacyjny 45h
Wyroby medyczne w protetyce słuchu 60h
Budowa aparatów słuchowych 30h
Semestr 6
Implanty 30h
Badania i diagnostyka słuchu 75h
Fizjologia i patofizjologia słuchu 45h