Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!

Fizyka z Elementami Technologii Informacyjnych*

* po zatwierdzeniu przez Senat AJD
Studia podyplomowe Fizyka z Elementami Technologii Informacyjnych (dawniej: Fizyka z Informatyką) przeznaczone są głównie dla nauczycieli - absolwentów kierunków ścisłych wyższych uczelni technicznych, pedagogicznych i uniwersytetów. Celem ich jest nadanie nowych kwalifikacji, lub doskonalenie (w zależności od podstawowego kierunku wykształcenia) w zakresie Fizyki oraz (opcjonalnie) Technologii Informacyjnej. Studia mają interdyscyplinarny charakter i uwypuklają szczególnie te elementy, które są wspólne dla obu dyscyplin. Istnieje możliwość ukończenia studiów w jednym z dwóch profili.

Fizyka – trzy-semestralny, wspólny dla wszystkich blok przedmiotów obejmujący 350 godzin wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów. Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne w zakresie fizyki.

Fizyka + Technologia Informacyjna – kurs cztero-semestralny, 520 godzin (ścieżka nauczania „fizyka” + dodatkowe zajęcia na trzecim semestrze i cały czwarty semestr). Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne w zakresie fizyki oraz technologii informacyjnej (część przedmiotów ma interdyscyplinarny charakter). Istnieje możliwość wyboru tego profilu po drugim semestrze.


Dodatkowe informacje i składanie podań:
Małgorzata Połcik
Sekretariat Instytutu Fizyki,
ul. Armii Krajowej 13/15
bud. B-1, pok. 014
034 361 22 28
sekretariat-if@ajd.czest.pl
(34) 366 82 52

Kierownik studiów: dr hab. prof. AJD Arkadiusz Mandowski,
a.mandowski@ajd.czest.pl