Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!

In memoriam

dr Anna Kwiatkowska
Z głębokim żalem informujemy, że 22.12.2019 zmarła nasza koleżanka dr Anna Kwiatkowska. Była absolwentka Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Pracowała 28 lat w Instytucie Fizyki (IF) naszej uczelni (1978-2006). W tm czasie pełniła funkcje zastepcy dyrektora IF (1996-1999) oraz prodziekana ds. nauczania i wychowania na Wydziałe Matematyczno-Przyrodniczym (2002-2005). Była członkiem I-szej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wyzszej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (WSP). Działała w podziemnej Solidarności i była internowana w czasie stanu wojennego. Przez wiele lat była prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Była bardzo koleżeńska i wrażliwa na ludzką krzywdę.
Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Ceremonia pożegnania odbędzie się 28.12.2019 o godz. 11.30 w w parafii św. Józefa Robotnika Chorzowie.

Prof. dr hab. Ivan Kityk
Z głębokim żalem informujemy, że 12.12.2019 zmarł nasz kolega prof. dr hab. Ivan Kityk. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Ceremonia pożegnania odbędzie się 16.12.2019 o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Św. Józefa, ul. Palmowa 22 w Częstochowie, o godz. 14.00 zostanie odprawiona msza pogrzebowa w ww. kościele.

Dr Stanisław Tkaczyk
Z głębokim żalem informujemy, że 28.10.2019 zmarł nasz kolega dr Stanisław Tkaczyk. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Ceremonia pożegnania odbędzie się 2.11.2019 o godz. 11.00 w kaplicy przy kościele pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Gajowa 39/41, Częstochowa. Nastepnie o godz. 12.00 zostanie odprawiona msza pogrzebowa w ww. kościele. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu przy ul. Piastowskiej na Stradomiu, Częstochowa.
Wspomnienie

Dr Andrzej Kryza
Z głębokim żalem informujemy, że 4.07.2019 zmarł dr Andrzej Kryza (ur. w 1940 roku we Lwowie). Karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel w szkole podstawowej i średniej. Po uzyskaniu tytułu magistra fizyki na Uniwersytecie wrocławskim rozpoczął współpracę z częstochowską Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Pełniąc obowiązki pracownika naukowo-technicznego był związany z Uczelnią od października 1974 do 30 czerwca 2006 roku. Doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 2002 roku.

Mgr Leszek Kokot
Z głębokim żalem informujemy, że 26.07.2018 zmarł nasz kolega mgr Leszek Kokot. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Msza pogrzebowa odbędzie się 31.07.2018 o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Gajowa 39/41. Pogrzeb w Czarnym Lesie, gmina Mykanów.

Prof. Dr Hab. Józef Świątek
Z głębokim żalem informujemy, że 22.08.2017 zmarł prof. dr hab. Józef Świątek. Prócz działalności naukowej związanej z własnościami elektrycznymi materiałów organicznych profesor Józef Świątek pełnił wiele funkcji w naszej Uczelni, w której zaczął pracę w 1981 roku. Był Rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1990-1996), Dziekanem (1981-1987) i Prodziekanem ds. Nauki (1987-1990) Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP, Dyrektorem Instytutu Fizyki (1982-1993; 2000-2008) oraz Kierownikiem Zakładu Fizyki Doświadczalnej (1981-1982), Zakładu Fizyki Materiałów Organicznych (1982-1998) a następnie Katedry Fizyki Materiałów Organicznych (1999-2008). Rodzinie i bliskim profesora Józefa Świątka składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Msza pogrzebowa odbędzie się 25.08.2017 o godz. 14.00 w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego, ul. Starzyńskiego 11. Wystawienie zwłok o godz. 13.00. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Kule bezpośrednio po mszy św.