Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Instytut Fizyki, kadencja 2016-2020

Dyrektor
prof. UJD dr hab. Jacek Filipecki
j.filipecki@ujd.edu.pl
34 361 49 18 (19) wew. 212, 220

z-ca Dyrektora
dr Rafał Miedziński
r.miedzinski@ujd.edu.pl
34 361 49 18 (19) wew. 214, 220

Rada Instytutu Fizyki UJD kadencja 2016-2020

W Instytucie Fizyki w roku akademickim 2018/2019 sem. letni jest zatrudnionych:
4 profesorów zwyczajnych
6 profesorów nadzwyczajnych
2 doktorów habilitowanych
8 doktorów
6 magistrów/ inżynier
1 inni

Sekretariat
mgr inż. Małgorzata Połcik
sekretariat-if@ujd.edu.pl
34 361 22 28
34 366 82 52

Adres
ul. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa


View Larger Map

Kadencja 2012-2016

Dyrektor
prof. AJD dr hab. Zdzisław Stępień
z-ca Dyrektora ds. Nauki
dr Piotr Brągiel
z-ca Dyrektora ds. Nauczania
dr Izabela Fuks-Janczarek

Kadencja 2008-2012

Dyrektor
prof. AJD dr hab. Arkadiusz Mandowski
z-ca Dyrektora ds. Nauki
prof. zw. dr hab. Stefan Giller
z-ca Dyrektora ds. Nauczania
prof. AJD dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik