Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!

Laboratoria

Laboratoria Instytutu Fizyki dostępne dla studentów
Laboratorium biofizyki
Zobacz instrukcje
Planetarium - kierownik mgr M. Nowak
Zobacz instrukcje
Pracownia dozymetrii promieniowania jonizującego - kierownik dr M. Hyla
Zobacz instrukcje
Pracownia dydaktyki fizyki
Zobacz instrukcje
Pracownia fizyczna I
Zobacz instrukcje
Pracownia fizyczna II - kierownik dr A. Migalska Zalas
Zobacz instrukcje
Pracownia elektroniki i elektroakustyki - kierownik dr R. Miedziński
Zobacz instrukcje
Pracownia zastosowań izotopów w medycynie - kierownik dr M. Hyla
Zobacz instrukcje
Pracownia zagrożeń zmysłów - kierownik dr M. Hyla
Zobacz instrukcje

Praktyki
instrukcja-praktyki-akustyka.pdf
instrukcja-praktyki-nanotechnologia.pdf
instrukcja-praktyki-dydaktycznej.pdf
instrukcja-praktyki-psych-ped.pdf