Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Laboratoria

Laboratorium biofizyki

regulamin.pdf
Regulamin
bhp.pdf
Zasady BHP pracy z prądem elektrycznym
nagłówek.doc
Nagłówek sprawozdania
literatura.pdf
Literatura

wykaz ćwiczeń z instrukcjami do pobrania

Ciepło
C3.pdf
Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania
C6.pdf
Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą pęcherzykową
C7.pdf
Kalorymetryczny pomiar przepływu krwi
C8.pdf
Wyznaczanie ilości ciepła wydzielanego z organizmu człowieka przy oddychaniu

Mechanika
M2.pdf
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła rewersyjnego.
M4.pdf
Składanie drgań harmonicznych. Figury Lissajous.
M6.pdf
Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.
M7.pdf
Wyznacznie liczby Reynoldsa.
M13.pdf
Wyznaczanie współczynnika sprężystości oraz stałej tłumienia drgań mechanicznych.
M15.pdf
Tablica Galtona – mechaniczny model rozkładu Gaussa.

Optyka
O1.pdf
Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu.
O5.pdf
Badanie wad soczewek.
O6.pdf
Dyfrakcja światła laserowego.
O7.pdf
Badanie zależności współczynnika załamania cieczy od temperatury prrzy pomocy refraktometru.
O8.pdf
Pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru przy pomocy polarymetru.