Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Laboratoria

Pracownia fizyczna II
wykaz ćwiczeń z instrukcjami do pobrania

protokol.pdf
Protokół przebiegu ćwiczenia
CW_01.pdf
Zjawisko Faraday’a i pomiar stałej Verdeta.
CW_02.pdf
Badanie własności sprężystych ciał stałych.
CW_03.pdf
Badanie polaryzacji światła.
CW_04.pdf
Badanie elementów fotoelektrycznych.
CW_05.pdf
Badanie obwodów RLC.
CW_06.pdf
Badanie dyfrakcji światła laserowego.
CW_07.pdf
Pomiar e / k.
CW_08.pdf
Wyznaczanie współczynnika załamania światła dla gazów.
CW_09.pdf
Galwanometr. Badanie ruchu harmonicznego.
CW_10.pdf
Pomiar czasu życia nierównowagowych nośników prądu.
CW_11.pdf
Promieniowanie termiczne.
CW_12.pdf
Doświadczenie Francka-Hertza.
CW_13.pdf
Spektroskopia atomowa. Analiza emisyjnych linii widmowych.
CW_14.pdf
Wyznaczanie ładunku elementarnego elektronu metodą Millikana.
CW_15.pdf
Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu e/m metodą efektu magnetronowego.
CW_16.pdf
Wyładowania w gazach rozrzedzonych.