Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Laboratoria

Pracownia dozymetrii promieniowania jonizującego
wykaz ćwiczeń z instrukcjami do pobrania

Tematy ćwiczeń.pdf
Wykaz tematów ćwiczeń
C1.pdf
Wyznaczanie charakterystyki licznika Geigera-Müllera
C2.pdf
Wyznaczanie charakterystyki licznika scyntylacyjnego
C3.pdf
Badanie osłabienia promieniowania gamma przy przejściu przez materię
C4.pdf
Wyznaczanie krotności osłabienia osłon przed promieniowniem gamma
C5.pdf
Analiza widma promieniowania gamma
C6.pdf
Określanie widma promieniowania beta metodą absorpcji
C7.pdf
Badanie absorpcji promieniowania beta (symulacja)
C8.pdf
Promieniowanie alfa (symulacja)
C11.pdf
Badanie absorpcji promieniowania rentgenowskiego (symulacja)
C12.pdf
Kontrola skażenia powierzchni substancjami promieniotwórczymi (symulacja)
C13.pdf
Pomiar rozkładu mocy dawki promieniowania gamma oraz stanu skażenia powierzchni emiterami beta
C17.pdf
Badanie zależności mocy dawki równoważnej od odległości
C18.pdf
Badanie osłabienia promieniowania gamma przez różne materiały
C19.pdf
Badanie osłabienia promieniowania beta przez różne materiały
C20.pdf
Pomiar poziomu dźwięku A - hałas
C21.pdf
Pomiar natężenia oświetlenia i luminancji płaszczyzny
C22.pdf
Pomiar temperatury i wilgotności względnej otoczenia
C23.pdf
Pomiar temperatury pirometrem
C24.pdf
Wyznaczanie prędkości ruchu pocisku za pomocą wahadła balistycznego