Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Laboratoria

Pracownia zastosowania izotopów w medycynie
wykaz ćwiczeń z instrukcjami do pobrania

Cw I.pdf
Promieniowanie g
Cw II.pdf
Rozkład Poissona
Cw III.pdf
Rozkład normalny (Gaussa)
Cw IV.pdf
Metoda atomów znaczonych (symulacja)
Cw V.pdf
Promieniowanie ß
Cw VI.pdf
Pomiar zgodności dawki zaplanowanej i podanej (symulacja)