Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Laboratoria

Pracownia zagrożenia zmysłów
wykaz ćwiczeń z instrukcjami do pobrania

Z1.pdf
POMIARY HAŁASU W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO PRZEBYWANIA LUDZI
Z2.pdf
OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA STANOWISKU PRACY
Z3.pdf
WYZNACZANIE ROZKŁADU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W POMIESZCZENIACH ZAMKNIETYCH.
Z4.pdf
BADANIE ZALEŻNOŚCI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W FUNKCJI ODLEGŁOŚCI OD ZRÓDŁA ŚWIATŁA
Z5.pdf
WYZNACZANIE STOPNIA POLARYZACJI ŚWIATŁA