Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Linki

AJD
Strona główna: www.ajd.czest.pl
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy: www.wmp.ajd.czest.pl
Portal Pracowniczy: https://portalpracowniczy.ajd.czest.pl
Biblioteka Główna: www.bg.ajd.czest.pl
Baza prac naukowych pracowników: www.bg.ajd.czest.pl/WSPCZ/uep.shtml
Administracja sieci i informacje: www.info.ajd.czest.pl
Program Socrates: www.ajd.czest.pl/articles/view/ects
Samorząd Studencki WMP: www.samorzadwmp.pl.tl/

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl
MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.waw.pl
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl
Fundacja im Stefana Batorego: batory.org.pl

PTF - Polskie Towarzystwo Fizyczne: ptf.fuw.edu.pl
PTF - Oddział częstochowski: ptf.wip.pcz.pl
Komitet Główny Olimpiady Fizycznej: www.ifpan.edu.pl/kgof/index.php

PTMA o/Częstochowa: www.ptma.ajd.czest.pl
Astronomia Nova: www.astronomianova.org
Planetarium AJD: www.planetarium.ajd.czest.pl

Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK)
Akty prawne MNiSW dotyczące KRK www.nauka.gov.pl
MNiSW o KRK www.nauka.gov.pl
KRK literatura www.nauka.gov.pl
Przykladowy sylabus przedmiotu www.dzn.agh.edu.pl
Eksperci Bolońscy www.ekspercibolonscy.org.pl

Duszpasterstwo akademickie: www.emaus.czest.pl/