Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Nasi absolwenci

I stopień, specjalność Fizyka medyczna
II stopień, specjalności Fizyka medyczna/ Komputery w medycynie/ Fizyka nauczycielska/ Nanofizyka i nanomateriały

aktualizacja 14.04.2015

mgr Aleksandra Będkowska

Jeszcze podczas studiów postanowiłam odbyć staż w Zespole Szpitali Miejskich w Częstochowie, w zakładzie Radiologii, w pracowni RTG. Bardzo szybko dostałam się także na staż w pracowni tomografii komputerowej Centrum Diagnostycznego Med Sport. Zapoznałam się z systemami rejestracji pacjentów oraz poznałam systemy pozwalające na doskonałą diagnostykę badanych obszarów ciała. Poznałam także metody przeprowadzania testów aparatów oraz ich kalibrację. Po roku bezpłatnego stażu, zaproponowano mi pracę na stanowisku fizyka medycznego w Centrum Diagnostycznym Med Sport. Oprócz zadań fizyka medycznego, wykonywałam także inne obowiązki, takie jak statystyki medyczne, obsługiwałam medyczne bazy danych oraz doskonaliłam umiejętności związane z systemami przesyłania danych medycznych na serwery. Przeszłam również szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowniach radiologicznych oraz byłam ich koordynatorem w naszych placówkach. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, a od września 2015 planuję dokształcać się w kierunku technika elektroradiologii.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2008
Year of Master Graduation (Computers in medicine): 2010
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Fizyk medyczny w Centrum Diagnostycznym Med Sport Lux Med Diagnostyka.

mgr Kordian Chamerski

Studia fizyki w Akademii im. Jana Długosza rozpocząłem w 2009 roku. Wybrałem specjalizację Fizyka medyczna i w 2012 roku uzyskałem tytuł licencjata na tej specjalności. W międzyczasie uczęszczałem na zajęcia w ramach projektu Wykorzystaj Szansę, który był prowadzony na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dzięki czemu mogłem odbyć praktyki w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Jesienią 2012 roku postanowiłem kontynuować swoją naukę na drugim stopniu studiów o specjalności Fizyka medyczna, czego efektem było uzyskanie w 2014 roku tytułu magistra fizyki. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza i obecnie prowadzę badania naukowe w dziedzinie biomateriałów. Czas spędzony w murach Akademii im. Jana Długosza przyczynił się do mojego osobistego rozwoju oraz dał możliwość odnalezienia odpowiedniej ścieżki zainteresowań. W czasie studiów mogłem poznać wielu ciekawych ludzi oraz uczestniczyć w interesujących zajęciach i seminariach organizowanych przez Instytut Fizyki. Uważam, że studia podjęte na kierunku Fizyka są odpowiednie dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie fizyki, a także rozpocząć pracę naukową.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2012
Year of Master Graduation (Medical physics): 2014
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: PhD student, Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa.

mgr Marcin Dyrka

Studia w Akademii im. Jana Długosza były fascynującym doświadczeniem i dobrze spędzonym czasem. Fizyka, którą studiowałem na dwóch specjalnościach pozwoliła mi poznać wspaniałych ludzi, odbyć pierwsze, interesujące podróże m.in. na Krym, do Lwowa, Kijowa i wielu innych ciekawych miejsc. Studia poukładały moje życie zawodowe, prywatne i rodzinne. Poznałem na nich moją Żonę, wspólnie byliśmy członkami sekcji astronomicznej, które jeszcze mocniej otworzyło nas na ludzi i pozwoliło spojrzeć na świat z innej perspektywy. Obecnie w ramach swoich obowiązków zawodowych określam kierunki rozwoju spółki Wolfmed, która działa w branży sprzedaży i serwisu urządzeń medycznych. Trzonem firmy są jej produkty, a w zasadzie rozwiązania, których wybór ma kluczowe znaczenie w podnoszeniu wartości i atrakcyjności biznesowej firmy. Każde urządzenie nim trafi do oferty firmy, jest przeze mnie wnikliwie analizowane pod kątem funkcjonalności, konkurencyjności oraz unikatowości oferowanych rozwiązań. W związku z tym, że każde urządzenie medyczne pracuje w oparciu o szereg zjawisk fizycznych, znajomość fizyki, ustawy o wyrobach medycznych, rozporządzeń i regulacji pomaga w tej ocenie. Fizyka to kierunek, niezwykle interesujący. Pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat i rządzące nim zjawiska przyrodnicze. Wiele interesujących książek napisanych językiem „ścisłym” staje się zrozumiałych i ciekawych. Każdy, kto szuka ciekawych studiów powinien poważnie rozważyć ten kierunek. Dodatkowe uczestnictwo w różnego rodzaju kołach i organizacjach studenckich na pewno będą mile wspominanym doświadczeniem.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2005
Year of Master Graduation (Computers in medicine): 2007
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Dyrektor ds. Rozwoju w Wolfmed Sp. z o.o.

mgr Paulina Janicka

W latach 2005-2010 studiowałam w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Fizyka medyczna oraz studia uzupełniające magisterskie na kierunku Fizyka ze specjalnością Komputery w medycynie. Rozpoczynając studia nie zdawałam sobie jeszcze sprawy z tego, jak fizyka i jej nauki pokrewne mogą być fascynujące. Zachwyciło mnie, jak szerokie zastosowanie mają prawa i zasady fizyki do pracy aparatów medycznych (TK, MR, RTG czy USG). W 2011 roku rozpoczęłam pracę w Centrum Diagnostycznym Med-Sport na stanowisku Asystent ds. Obsługi Pacjenta. Zapoznałam się z zasadami rejestracji pacjentów, poznałam system informatyczny do rozliczeń z NFZ, a także programy wykorzystywane w diagnostyce obrazowej. Obecnie pracuję jako Koordynator Działu Ds. Obsługi Pacjenta w Lux-Med Sp. z o.o. Region Częstochowa. Poza obsługą pacjentów, zajmuję się szkoleniami pracowników, doskonaleniem pracy w rejestracji, a także nadzoruje pracę w zakresie obsługi pacjenta w naszych placówkach na terenie Częstochowy i w jej okolicach (Pajęczno, Kłobuck, Lubliniec). Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ pozwala rozwijać moją wiedzę na wielu płaszczyznach związanych z branżą medyczną. Czas studiów wspominam naprawdę z dużym sentymentem, zwłaszcza, że wiedza, jaką przekazali nam Nasi Wykładowcy, była i jest mi wciąż potrzebna w mojej pracy. Dzięki ukończonym studiom łatwiej jest przekazać pacjentowi informacje dotyczące działania aparatu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, czy też ukazania różnic pomiędzy badaniami wykonanymi na tych sprzętach medycznych.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2008
Year of Master Graduation (Computers in medicine): 2010
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Koordynator Działu Ds. Obsługi Pacjenta w Lux-Med. Sp. z o.o. Region Częstochowa

mgr Paulina Kocińska

Swoją przygodę związaną z pracą Fizyka medycznego rozpoczęłam w 2010 roku, odbywając półroczny staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P w Częstochowie w Zakładzie Radioterapii. Wtedy po raz pierwszy dowiedziałam się w jak naprawdę wygląda praca fizyka medycznego i od tej chwili już wiedziałam, czym chciałabym się zajmować zawodowo. Od roku 2011 do chwili obecnej pracuję w Międzynarodowym Centrum Onkoterapii w Wałbrzychu na stanowisku fizyka medycznego. Należę także do Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oraz ESTRO. Do moich głównych zadań należy dozymetria promieniowania jonizującego, a także planowanie leczenia pacjentów onkologicznych w teleterapii i brachyterapii z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Praca na takim stanowisku jest niewątpliwie bardzo wymagająca, ale też niezwykle ciekawa. Jest to dziedzina wciąż rozwijająca się, dlatego nieodłącznym jej elementem jest nieustanne dokształcanie się korzystając z różnego rodzaju kursów i szkoleń nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Nieodłącznym elementem pracy fizyka medycznego jest także zdobycie specjalizacji w tej dziedzinie i mam nadzieje, że będzie to niebawem kolejny krok w mojej dalszej karierze zawodowej
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2007
Year of Master Graduation (Teaching nature): 2009
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Fizyk medyczny w Międzynarodowym Centrum Onkoterapii (Affidea Polska) w Wałbrzychu

mgr Radosław Mandecki

Pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w Zakładzie Radioterapii oraz współpracuję z Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Zajmuję się dozymetrią promieniowania jonizującego oraz planowaniem leczenia pacjentów. W dozymetrii promieniowania jonizującego wykonuję pomiar dawki absolutnej oraz względnej, pomiar aktywności źródła oraz dozymetrię in-vivo. Natomiast w pracowni planowania leczenia zajmuję się wykonywaniem planów leczenia w technikach 2D, 3D-CRT oraz IMRT i VMAT (zwanych technikami dynamicznymi), oraz planowanie brachyterapii 3D, oraz 3D z w czasie rzeczywistym z monitoringiem USG. Oprócz tego odpowiedzialny byłem za wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, 14001 oraz PN-N 18001 w Zakładzie Radioterapii. Jestem w trakcie uzyskiwania stopnia specjalisty z zakresu fizyki medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2004
Year of Master Graduation (Teaching nature): 2006
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Fizyk medyczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P. w Częstochowie

mgr Sylwia Mandecka

Pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Do powierzonych mi zadań należy: dozymetria promieniowania jonizującego, zwana kontrolą jakości oraz planowanie leczenia pacjentów. W dozymetrii promieniowania jonizującego wykonuję testy podstawowe aparatów w pracowniach rentgenowskich, pomiar dawki absolutnej oraz względnej, aktywności źródła oraz dozymetrię in-vivo. W pracowni planowania leczenia zajmuję się wykonywaniem planów leczenia w technikach 2D, 3D-CRT oraz IMRT i VMAT (zwanych technikami dynamicznymi), oraz planowaniem brachyterapii 3D, oraz 3D z w czasie rzeczywistym z monitoringiem USG. Oprócz tego odpowiedzialna byłam za wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, 14001 oraz PN-N 18001 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Dodatkowo pełnię funkcję Inspektora Ochrony Radiologicznej (posiadam uprawnienia typu R oraz IOR-0, IOR-1, IOR-3). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2004
Year of Master Graduation (Teaching nature): 2006
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Fizyk medyczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P. w Częstochowie

mgr Marta Moskalik

W latach 2005 – 2010 studiowałam na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończyłam kierunki Fizyka medyczna i Fizyka ze specjalnością komputery w medycynie. Po studiach udało mi się odbyć staż w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Pod koniec stażu dostałam propozycję pracy w Departamencie Informacji o Wyrobach Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. Następnie w latach 2012 – 2013 byłam zatrudniona w Biurze Rezerw Medycznych Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie. Od roku 2013 pracuję w Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. jako Młodszy Specjalista ds. Badań Klinicznych. Do moich obowiązków należy między innymi przygotowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych badań zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz zasadami GCP, kontakty z firmami sponsorującymi badania oraz firmami CRO, dbałość o prawidłowy przepływ i kompletność dokumentacji dotyczącej poszczególnych pacjentów.Zostałam również członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce - GCPpl. W roku 2014 rozpoczęłam studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych. Jak widać, nie udało mi się pozostać w kręgach fizyki, jednak kierunek ten pozwolił mi rozwinąć m.in. zdolność analitycznego myślenia oraz systematyczność, co zostało docenione przez mojego obecnego pracodawcę. Zajęcia z zakresu medycyny pozwoliły mi natomiast rozwijać główne pole moich zainteresowań i ułatwiły poruszanie się w branży wyrobów medycznych, z którą jestem związana od początku mojej kariery.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2008
Year of Master Graduation (Computers in medicine): 2010
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Młodszy Specjalista ds. badań klinicznych w Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

mgr Tomasz Nowak

Z wykształcenia jestem fizykiem. Ukończyłem studia: licencjackie w zakresie Fizyki medycznej oraz magisterskie na specjalności Nanofizyka i nanomateriały. Obecnie pracuję w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku. Posiadam uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R/S. Zajmuję się kontrolą jakości aparatury rentgenowskiej w pracowniach rentgenowskich, wykonuję testy eksploatacyjne z zakresu rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej oraz radiologii zabiegowej. Nadzoruję oraz uczestniczę we wdrażaniu procedur radiologicznych, opracowuję metody redukcji zagrożeń związanych z pracą w warunkach promieniowania jonizującego. Oprócz tego odpowiedzialny byłem za wdrożenie standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku z zakresu radiologii. Osobiście polecam studia na ww. kierunku. Bardzo miło wspominam czas spędzony na AJD, zarówno ze względu na kolegów, z którymi studiowałem, jak i na kadrę. Co prawda, studia są bardzo czasochłonne, ale uczą wytrwałości. Dzięki członkostwu w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii w Częstochowie, poznałem wielu ciekawych ludzi, odbyłem dwukrotnie podróż na Krym do Ukraińskiego Obserwatorium Astronomicznego w Simeiz. Na studiach magisterskich uczestniczyłem w projekcie wspólnych studiów polsko-francuskich, dzięki czemu odbyłem staże na Uniwesytecie du Maine w Le Mans we Francji, gdzie prowadziłem badania naukowe, wykorzystując najnowocześniejszą aparaturę laboratoryjną.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2009
Year of Master Graduation (Nanophysics and nanomaterials): 2012
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Fizyk medyczny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku; inspektor ochrony radiologicznej

mgr Adam Sobantka

Studia licencjackie na kierunku Fizyka o specjalności Fizyka Medyczna rozpocząłem w 2005 r. Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów rozpocząłem studia magisterskie na kierunku Fizyka: Komputery w medycynie, które ukończyłem w 2010 r. W 2014 roku w ramach przeniesienia służbowego zostałem zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – Wydział Wyrobów Medycznych. Do moich obowiązków należała m. in. współpraca oraz nadzorowanie krajowych jednostek notyfikowanych w zakresie wyrobów medycznych oraz uczestnictwo w pracach legislacyjnych nad krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych w ramach grupy roboczej przy Radzie Europejskiej. Obecnie jestem zatrudniony w Polskim Centrum Badań Certyfikacji S.A. na stanowisku Dyrektora Zakładu ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych. PCBC S.A. jako jedyna w pełni polska jednostka notyfikowana posiada najszerszy zakres notyfikacji, co uprawnia nas do wydawania certyfikatów na wyroby medyczne w zakresie wszystkich trzech dyrektyw medycznych, to jest dyrektyw 90/385/EWG, 93/42/EWG i 98/79/WE.
Studia na Akademii im. Jana Długosza wspominam bardzo dobrze. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi, zarówno wśród studentów, jak i kadry. Od swoich wykładowców nauczyłem się wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz nieustannego doskonalenia swoich umiejętności. Studia oraz sposób nauczania dały mi pewność siebie, która jest niezbędna do wykonywanej przeze mnie pracy. Niewątpliwe studia na AJD przyczyniły się do mojego rozwoju osobistego oraz pozwoliły mi znaleźć zatrudnienie w bardzo interesującym obszarze wyrobów medycznych.

Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2008
Year of Master Graduation (Computers in medicine): 2010
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
MansActual Profession or Job: Dyrektor Zakładu ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

mgr Marta Stefańczyk

Obecnie ścieżka prowadząca do tego, by zostać fizykiem medycznym jest dość wyboista, gdyż po uzyskaniu tytułu magistra i zdobyciu kilkuletniego doświadczenia trzeba jeszcze ukończyć 3.5 letnią specjalizację, zakończoną egzaminem państwowym. To kawałek życia i z własnego doświadczenia powiem jednak, że naprawdę warto! Trzeba tylko wiedzieć, że taka kariera nam odpowiada. Polecam jak najwcześniej rozpocząć praktyki i staże. To dzięki nim już na studiach magisterskich rozpoczęłam pracę w zawodzie, który jest moją pasją do dziś. Nowe technologie, atrakcyjne szkolenia wyjazdowe, przynależność do towarzystw fizyki medycznej (krajowych i zagranicznych) i udział w zwalczaniu chorób nowotworowych – to niewątpliwe zalety tej pracy. Jako fizyk medyczny w radioterapii pracowałam już w Częstochowie, Olsztynie, a obecnie w Katowicach. Fizyka medyczna to wąska specjalizacja, która wymusza mobilność. Zajmuję się kontrolą jakości akceleratorów medycznych i systemów planowania leczenia (QA) oraz samym planowaniem terapii, aktualnie stereotaktycznych (SRS i SBRT). Należę także do Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oraz ESTRO.
Year of Bachelor Graduation (Medical physics): 2004
Origin University: Jan Dlugosz University (AJD) in Czestochowa, Poland
Year of Master Graduation (Medical physics): 2006
Origin University: Uniwersytet Łódzki
MansActual Profession or Job: Fizyk medyczny w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o., Katowice

Materiały zebrała: dr Agnieszka Tomaszewska
Opracowanie strony: dr Ewa Mandowska