Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!

Nauczanie Przyrody

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych w tym technicznych z uzyskanymi uprawnieniami pedagogicznymi legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia z następujących kierunków: chemia, fizyka, biologia, geografia, biotechnologia, ochrona środowiska lub kierunków pokrewnych.

Studia dają uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Opłata za semestr wynosi 1350 zł (z możliwością rozłożenia płatności na 2 raty).

Studia trwają 3 semestry i obejmują 360 godzin. plan studiów.pdf

Kandydaci z dyplomem magistra chemii, fizyki, biologii i geografii mogą ubiegać się o zwolnienie z zaliczenia przedmiotu odpowiadającego kierunkowi ukończonych studiów magisterskich oraz pracowni z tego przedmiotu.

Kandydaci z dyplomem ukończenia magistra kierunków pokrewnych powinni udokumentować zaliczenie w czasie swoich studiów, co najmniej 200 godzin zajęć z przedmiotów przyrodniczych, takich, jak: chemia, fizyka, biologia, geografia.

Kierownik studiów: dr Zygmunt Olesik
z.olesik@ajd.czest.pl

Podania przyjmuje i bliższych informacji udziela:
Małgorzata Połcik
Sekretariat Instytutu Fizyki,
ul. Armii Krajowej 13/15
bud. B-1, pok. 014
034 361 22 28
sekretariat-if@ajd.czest.pl