Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!

Ogłoszenia dla studentów

W zakladce są umieszczane między innymi wszelkie informacje dotyczące zmiany terminów zajęć dla studiów stacjonarnych kierunku Fizyka WMP UJD oraz dla studentów, którzy maja zajęcia z pracownikami Instytutu Fizyki lub doktorantami studiów doktranckich prowadzonych na WMP UJD.

3.06.2019
W dniu 5.06.2019 nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Fizyka z elementami rachunkowymi II na I roku fizyki. Zostaną one odrobione w tygodniu 18, w środę, godz. 13.30-15.00, sala AB-012.

23.03.2019
W dniach 25-29.03.2019 dr I. Fuks-Janczarek będzie nieobecna z powodu choroby.

21.03.2019
W dniu 1.04.2019 zajęcia z Elektrodynamiki, prowadzona przez dr M. Piseckiego nie odbędą się. Zostaną one odrobione 8.04.2019 i 15.04.2019, godz 15.00-16.30, sala 4003.

04.12.2018
W dniu 17.12.2018 zajęcia z Dydaktyki Szkoły Wyższej, prowadzona przez dr hab. E. Mandowską nie odbędą się. Zostaną one odrobione 10.12.2018, godz 13.15-14.45, sala 3023.

03.12.2018
W terminie 3-11.12.2018 zajęcia Przedsiębiorczość w praktyce, prowadzone przez mgr K. Maternickiego nie odbędą się. Zostaną one odrobione 13.12.2018, godz 13.30-15.45, pokój 2028.

16.11.2018
W terminie 19-23.11.2018 zajęcia prowadzone przez dr U. Nowacką z Podstaw ekonomii nie odbędą się. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony na zajęciach dydaktycznych 27.11.2018.

13.11.2018
Dr M. Biernacka do 16.11.2018 będzie nie obecna z powodu choroby.

25.10.2018
W zwiazku z odwołaniem zajęć prowadzonych przez dr M. Biernacką z powodu choroby w dniu 16.10.2018, godz. 13.30-17.30 z Technologii Informacyjnej na Fizyce (I rok, I st.) zajęcia te zostaną odrobione w następujacych terminach: 29.10.2018, godz 13.30-17.30, sala A-205 oraz 05.11.2018, godz. 16.30-18.00, sala AB-3020.

17.10.2018
W dniu 18.11.2018 zajęcia z Podstaw Biofizyki na Kosmetologii (I rok) i Budowy materii na Fizyce (II rok), prowadzone przez prof. dr hab. J. Filipeckiego nie odbędą z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia te zostana odrobione poprzez wydłużenie 6 zajęć kursowych o 15 min.

09.10.2018
W dniach 1-29 października 2018 zajęcia prowadzone przez mgr K. Pach nie odbędą się z powodu choroby.

26.09.2018
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJD zaprasza studentów studiów stacjonarnych I i II st. na ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Proponujemy szeroką gamę form ruchowych, które pozwolą w przyjaznej atmosferze zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną w nowoczesnych obiektach ACS i pod opieką specjalistów – pracowników SWFiS. Nasza oferta dostosowana jest do potrzeb oraz możliwości fizycznych i obejmuje zajęcia z zakresu: fitnessu (aerobik, pilates, fit-ball, callanetics, ćwiczenia siłowe), gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej), gier indywidualnych (tenis ziemny, tenis stołowy). Zapisy na zajęcia odbywają się za pośrednictwem systemu UL, który jest dostępny pod adresem: https://rejestracje.ujd.edu.pl.

4.01.2018
W dniu 4.01.2018 zajęcia z Technologii informacyjnej na kierunku Kosmetologia, prowadzone przez mgr P. Ficka nie odbędą się z powodu choroby prowadzącego. Będą one odrabiane 18.01.2018, w godz. 17.00-18.30, sala A-204.

11.12.2017
W dniach 12-14 grudnia 2017 zajęcia prowadzone przez dr hab. A. Migalską - Zalas nie odbędą się z powodu choroby. Terminy odrobienia zajęć zostanie ustalony w przyszłym tygodniu.

22.09.2017
Spotkanie opiekuna, dr A. Migalskiej-Zalas, ze studentami pierwszego roku Fizyki studiów licencjackich odbędzie się 02.10.2017 o godz. 9.00 w sali AB 012. Obecność studentów jest obowiązkowa.