Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Plany studiów i sylabusy

Plany studiów / Studia stacjonarne I stopnia

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

2014-2015-fizyka-medyczna-przedmioty specjalnosciowe.pdf
2014-2015-nauczanie-przyrody-przedmioty-specjalnosciowe.pdf
2014-2015-nanotechnologia-przedmioty-specjalnosciowe.pdf
2014-2015-bezpieczenstwo-przedmioty specjalnosciowe.pdf
2014-2015-akustyka-przedmioty-specjalnosciowe.pdf
2014-2015-0-przedmioty-kierunkowe.pdf

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

2013-2014-akustyka.pdf

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

2012-2013-akustyka.pdf