Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Plany studiów i sylabusy

Plany studiów / Studia stacjonarne II stopnia

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

2015-2016-akustyka-i-uklady-audio.pdf
2015-2016-nanofizyka-i-nanomaterialy.pdf
2015-2016-physics-and-technology.pdf

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

2014-2015-nanofizyka-i-nanomaterialy.pdf