Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Plany studiów i sylabusy

Plany studiów / Studia stacjonarne II stopnia

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Fizyka nauczycielska.pdf
Przdmioty kierunkowe.pdf
Fizyka medyczna.pdf
Nanofizyka i nanomaterialy.pdf

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Biofotonika.pdf
Nanofizyka.pdf
Fizyka nauczycielska.pdf
Komputery w medycynie.pdf
Fizyka medyczna.pdf