Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Plany studiów i sylabusy

Plany studiów / Studia stacjonarne II stopnia

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

2013-2014-II-stopien.xls

Aktualne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

2012-2013-II-Fizyka-medyczna.pdf