Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Pokazy z fizyki

Cel pokazów

Celem pokazów prowadzonych na zamówienie jest popularyzacja fizyki poprzez wykład połączony z ciekawymi eksperymentami fizycznymi, które wywołują u uczniów niekiedy zdziwienie, czy wręcz niedowierzanie i pełne zaskoczenie. Zajęcia te są prowadzone tak, aby młodzież lepiej zrozumiała fundamentalne zasady i prawa fizyki poznawane na lekcjach w szkole oraz ich zastosowanie do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu i przyrodzie. Prowadzimy eksperymenty proste z wykorzystaniem czasami materiałów codziennego użytku, ale i trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych. Młodzież obserwując te eksperymenty, a niekiedy biorąc w nich czynny udział ma możliwość dostrzec głębokie związki fizyki z innymi naukami w tym z techniką XXI w i medycyną współczesną. Przychodząc na pokazy z fizyki dowiecie się i zobaczycie wiele zjawisk atmosferycznych w skali laboratoryjnej, np. jak powstają wiatry, opady atmosferyczne, rosa, szron, szadź, tęcza czy burze z piorunami, ale możecie poznać również fizykę w kuchni, rozwiązując zagadnienie przewodzenia prądu elektrycznego przez warzywa i owoce.