Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Pokazy z fizyki

Gimnazja

Mechanika (kinematyka, dynamika).Względność ruchu. Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu. Kinematyka i dynamika ruchu po okręgu.
Magnetyzm, elektromagnetyzm. Własności magnetyczne substancji. Oddziaływanie ciał namagnesowanych. Pole magnetyczne wokół przewodnika wiodącego prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Elektrostatyka. Oddziaływanie ciał naładowanych. Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika.
Prąd elektryczny. Warunki przepływu prądu elektrycznego. Prawa Ohma, Kirchhoffa, Joule’a – Lenza. Zależność oporu od geometrii przewodnika jego rodzaju i temperatury.
Optyka geometryczna, bieg światła w ośrodku jednorodnym. Odbicie od powierzchni płaskich i zakrzywionych. Załamanie światła na granicy ośrodków. Soczewki. Bezwładność oka. Złudzenia optyczne.
Termodynamika, zmiany stanu skupienia.
Zależność temperatury topnienia i wrzenia od ciśnienia zewnętrznego.
Hydrostatyka, aerostatyka. Ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie atmosferyczne. Prawo Pascala. Pływanie ciał. Lot Balonu.