Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Pokazy z fizyki

Gimnazja

Mechanika (kinematyka, dynamika).Względność ruchu. Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu. Kinematyka i dynamika ruchu po okręgu.
Magnetyzm, elektromagnetyzm. Własności magnetyczne substancji. Oddziaływanie ciał namagnesowanych. Pole magnetyczne wokół przewodnika wiodącego prąd. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Elektrostatyka. Oddziaływanie ciał naładowanych. Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika.
Prąd elektryczny. Warunki przepływu prądu elektrycznego. Prawa Ohma, Kirchhoffa, Joule’a – Lenza. Zależność oporu od geometrii przewodnika jego rodzaju i temperatury.
Optyka geometryczna, bieg światła w ośrodku jednorodnym. Odbicie od powierzchni płaskich i zakrzywionych. Załamanie światła na granicy ośrodków. Soczewki. Bezwładność oka. Złudzenia optyczne.
Termodynamika, zmiany stanu skupienia.
Zależność temperatury topnienia i wrzenia od ciśnienia zewnętrznego.
Hydrostatyka, aerostatyka. Ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie atmosferyczne. Prawo Pascala. Pływanie ciał. Lot Balonu.