Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!Pokazy z fizyki

Szkoły podstawowe

Fizyczne podstawy zjawisk przyrodniczych - pokaz doświadczeń wyjaśniających przebieg procesów zachodzących w przyrodzie z punktu widzenia fizyki.
Postrzeganie świata zewnętrznego, działanie zmysłów słuchu, wzroku. Światło i dźwięk jako nośniki informacji o otaczającym nas świecie.
Materia, struktura i stany skupienia otaczających nas substancji. Przemiany fazowe (zmiany stanu skupienia) materii tworzącej środowisko przyrodnicze człowieka.