Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Pokazy z fizyki

Szkoły podstawowe

Fizyczne podstawy zjawisk przyrodniczych - pokaz doświadczeń wyjaśniających przebieg procesów zachodzących w przyrodzie z punktu widzenia fizyki.
Postrzeganie świata zewnętrznego, działanie zmysłów słuchu, wzroku. Światło i dźwięk jako nośniki informacji o otaczającym nas świecie.
Materia, struktura i stany skupienia otaczających nas substancji. Przemiany fazowe (zmiany stanu skupienia) materii tworzącej środowisko przyrodnicze człowieka.