Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Seminaria

Instutut Fizyki UJD w Częstochowie,
ul. Armii Krajowej 13/15, budynek B (wejście od strony planetarium), sala 1023


25
Marzec
2019
Seminarium mgr R. Matusiak
autor: Ewa Mandowska

W dniu 3.04.2019  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym mgr Rafał Matusiak wygłosi wykład na temat: Wpływ zastosowania ortokorekcji na krótko i długoterminowe zmiany w układzie optycznym oka. 
Plakat


25
Marzec
2019
Seminarium mgr J. Łęska
autor: Ewa Mandowska

W dniu 27.03.2019  o godz 13.30 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym mgr Joanna Łęska (Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, WMP, UJD)wygłosi wykład na temat: Zatężanie i oznaczanie jonów ołowiu i kadmu w próbkach żywności z wykorzystaniem polimerowych membran inkluzyjnych. 
Plakat


26
Luty
2019
Seminarium mgr K. Kluziak
autor: Ewa Mandowska

W dniu 13.03.2019  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym mgr Karolina Kluziak (Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, WMP, UJD) wygłosi wykład na temat: Synteza, struktura oraz właściwości elektrochemiczne stopów R1-xTxNi (R- metale ziem rzadkich, T- Ti, Zr) jako materiałów elektrodowych dla ogniw wodorkowych.
Plakat


22
Listopad
2018
Seminarium mgr inż. M. Kostrzewa
autor: Ewa Mandowska

W dniu 12.12.2018  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym mgr inż. Małgorzata Kostrzewa (Instytut Fizyki, WMP, UJD) wygłosi wykład na temat: Analiza stanu nadprzewodzącego indukującego się w związku H2S, LaH10 oraz w czystym wodorze.
Plakat


20
Listopad
2018
Seminarium dr R. Barczyńskiej-Felusiak
autor: Ewa Mandowska

W dniu 5.12.2018  o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium, na którym dr Renata Barczyńska-Felusiak (Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności, WMP, UJD) wygłosi wykład na temat: Modyfikacja składu mikrobioty jelitowej dzieci z nadwagą i otyłością pod wpływem dekstryn ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej.
Plakat
Zobacz również archiwum seminariów