Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

Spotkania astronomiczne

W Instytucie Fizyki AJD działają:
1. Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Astronomicznego www.ptma.ajd.czest.pl
2. Stowarzyszenie Astronomia Nova www.astronomianova.org
3. Sekcja Astronomiczna Koła Naukowego Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Członkowie wymienionych organizacji oraz nie zrzeszeni sympatycy astronomii i astronautyki, w tym studenci, spotykają się regularnie w celach samokształceniowych. Spotkania odbywają się co tydzień w środy w godzinach 19:00-20:30 w sali 4004 (lub w 4002-4003), Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie (wyjąwszy okresy wakacji i przerw w nauce). Treścią spotkań jest zwyczajowo jakiś popularno naukowy wykład, często w wykonaniu zaproszonych astronomów lub miłośników astronomii. Tematyka wykładów zamieszczana jest na stronie www.ptma.ajd.czest.pl. Stali uczestniczy spotkań astronomicznych podejmują różne zadania służące zdobywaniu i popularyzacji wiedzy astronomicznej i astronautycznej. Organizują coroczny konkurs wiedzy astronomicznej URANIA, biorą udział w redakcji Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego, zajmują się organizacją wystaw, wycieczek i innych imprez astronomicznych.

Kontakt
dr Bogdan Wszołek
Instytut Fizyki AJD
ul. Armii Krajowej 13/15
bud. B-1, pok. 4001
0 34 361 49 18 w. 299, kom. 518-043-166
bogdan@ajd.czest.pl

Więcej informacji www.ptma.ajd.czest.pl