Dla kandydatów

Fizyka - studia stacjonarnestatystyka

Poprawny CSS!

Spotkania astronomiczne

Na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych (WNŚPiT) UJD działają:
1. Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Astronomicznego im. ks. Bonawentury Metlera www.czestochowa.ptma.pl
2. Stowarzyszenie Astronomia Nova www.astronomianova.org

Członkowie wymienionych organizacji oraz nie zrzeszeni sympatycy astronomii i astronautyki, w tym studenci, spotykają się regularnie co tydzień w środy w godzinach 19:00-20:30 w sali 4004, Instytutu Fizyki UJD w Częstochowie (wyjąwszy okresy wakacji i przerw w nauce). Treścią spotkań jest zwyczajowo jakiś popularno naukowy wykład, często w wykonaniu zaproszonych astronomów lub miłośników astronomii. Tematyka wykładów zamieszczana jest na stronie www.czestochowa.ptma.pl. Stali uczestniczy spotkań astronomicznych podejmują różne zadania służące zdobywaniu i popularyzacji wiedzy astronomicznej i astronautycznej. Organizują także wystawy, wycieczki i inne imprezy astronomiczne oraz biorą udział w redakcji Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego.

Częstochowski Kalendarz astronomiczny 2019

Kontakt
mgr inż. Marek Nowak
WNŚPiT UJD
ul. Armii Krajowej 13/15
bud. B-1, pok. 1018
0 34 361 49 18 w. 298, kom. 533-946-576
m.nowak@ujd.edu.pl

Więcej informacji www.czestochowa.ptma.pl