Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Skontaktuj się z nami

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Email:
Telefon:
Proszę o dostarczenie materiałów dotyczących specjalności:
Inne pytania:

Jestem zainteresowany udziałem w spotkaniu informacyjnym: tak
nie

Proszę o kontakt: email
telefon
list