Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

prof. zw. dr hab. Janusz Berdowski

Główne tematy prac badawczych:
  • Teoretyczne i eksperymentalne badanie własności ciał stałych na gruncie fizyki molekularnej i kwantowej przy zastosowaniu objętościowych i powierzchniowych oddziaływań akustooptycznych.
  • Analiza zjawisk oddziaływań akustooptycznych podczas dyfrakcji światła laserowego na objętościowych i powierzchniowych falach ultradźwiękowych w ośrodkach stałych takich jak: kryształy nieorganiczne i organiczne, układy warstwowe i nanokompozyty.
  • Analiza własności materiałów monolitycznych, kompozytowych i o dużej porowatości przy użyciu metod fal ultradźwiękowych.
  • Teoretyczne i eksperymentalne badanie właściwości nieliniowooptycznych materiałów nieorganicznych i organicznych.