Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

Cele tutoriali

  1. Poznanie podopiecznego – budowanie dobrych relacji
  2. Wyznaczenie celów rozwojowych
  3. Planowanie rozwoju podopiecznego
  4. Realizacja wytyczonych planów – motywowanie, monitorowanie
  5. Ocena rezultatów opieki tutora – ewaluacja