Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

prof. zw. dr hab. Stefan Giller

Zakres pracy naukowej:
Fizyka teoretyczna – mechanika kwantowa, kwantowa teoria pola, metody matematyczne fizyki – metody kwaziklasyczne

Prowadzone wykłady:
elektrodynamika klasyczna, metody matematyczne fizyki, kwantowe podstawy nanofizyki, podstawy fizyki – elektryczność i magnetyzm

Stanowisko służbowe:
zastępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. naukowych – kadencja 2008/2012