Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

Dlaczego system tutorski

Tutor to osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie oraz potrafiąca pracować w relacji „jeden na jednego”. Jest on jednocześnie nauczycielem i akademickim przewodnikiem. Rolą tutora jest pomoc studentom w planowaniu studiów oraz szeroko rozumiane wsparcie w pracy naukowej. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania na których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym pozwalając mu rozwijać umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz kształtowania własnej osobowości. Tutoriale (spotkania tutorskie) prowadzone są regularnie, z częstotliwością ustaloną przez tutora w porozumieniu ze studentami. Poświęcone są konkretnemu tematowi interesującemu studentów. Główny nacisk jest położony na aktywność własną studenta oraz wspólne dyskusje wokół danego problemu. Celem współpracy tutora ze studentem jest rozwój osobowy i naukowy podopiecznego. Rola tutora nie polega na rozwiązywaniu problemów studenta, ale na wspólnym działaniu dającym satysfakcję obu stronom.