Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

dr hab. prof. AJD Arkadiusz Mandowski

Od kilkunastu lat głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest luminescencja. To fascynujące zjawisko możemy obserwować w różnych materiałach i organizmach żywych (bioluminescencja). Luminescencję (zwaną też "zimnym świeceniem") w coraz większym stopniu wykorzystujemy do celów praktycznych. Używamy jej do oświetlania (np. diody LED, w których zachodzi elektroluminescencja), pokrywania wyświetlaczy (w materiałach zwanych fosforami dokonuje się konwersja światła w procesie fotoluminescencji) a także do określania wieku obiektów archeologicznych i geologicznych (datowania) oraz wyznaczania dawek promieniowania jonizującego (tzw. dozymetria luminescencyjna). Podstawą działania ostatnich dwóch aplikacji jest termoluminescencja (TL) oraz optycznie stymulowana luminescencja (OSL).

Jestem kierownikiem Katedry Luminescencji i Biofotoniki. Prowadzę badania teoretyczne (w tym modelowanie i symulacje numeryczne) oraz eksperymentalne (TL, OSL, PL i inne). Współpracuję naukowo z wieloma ośrodkami w kraju (m.in. Kraków, Gdańsk, Warszawa) i za granicą (m.in. Holandia, Francja, Ukraina, USA i inne). Recenzuję publikacje dla kilkunastu czasopism międzynarodowych.

Prowadzone wykłady:
  • Podstawy Fizyki
  • Modelowanie Komputerowe
  • Modelowanie Systemów Biomedycznych
  • Metody Numeryczne
  • Metody Monte Carlo
  • Optyka Stosowana
  • i inne