Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

Obowiązki tutora

  1. Tutor wspiera podopiecznego, doradza mu, inspiruje i skłania do myślenia
  2. Dzieli się własnym doświadczeniem i wiedzą
  3. Buduje dobre, oparte na zaufaniu i szacunku relacje ze studentem
  4. Pomaga podopiecznemu w zorganizowaniu warsztatu pracy i pobudza jego refleksję nad własnym rozwojem, wyborami naukowymi i zawodowymi
  5. Tutor pomaga studentowi poznać jego mocne i słabe strony
  6. Nie stroni od własnej oceny studenta i jasno ją wyraża
  7. Stara się przygotować podopiecznego do samodzielności