Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

dr hab. prof. AJD Zdzisław Stępień

Moja specjalność to „Fizyka powierzchni” . Zajmuję się oddziaływaniem pojedynczych atomów wodoru z powierzchnią metali i stopów międzymetalicznych, oraz dyfuzją wodoru przez membrany ze stopów na bazie palladu. Metody badawcze jakie stosuję w naszym laboratorium to: polowa mikroskopia elektronowa (FEM), spektroskopia elektronów emitowanych polowo (FEES), dyfrakcja elektronów o małej energii (LEED), spektroskopia elektronów Augera (AES). Wykorzystuję także metody obliczeniowe chemii kwantowej w oparciu o pakiet programowy Gaussian.