Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!

System tutorski

Zasady systemu tutorskiego

  1. Student wybiera tutora na poczatku roku akademickiego obejmujący III semestr studiów I stopnia lub I semestr studiów II stopnia.
  2. Tutor jest wybierany z listy tutorów zamieszczonych na stronie internetowej IF AJD.
  3. Tutor spotyka się z podopiecznym nie rzadziej niż raz na miesiąc na spotkanie dłuższe (ok. 45 min) oraz w między czasie na spotkania krótsze w miarę potrzeb.
  4. Tutoriale są wcześniej starannie zaplanowane przez tutora w porozumieniu ze studentem.
  5. Tutor zobowiązany jest do starannego przygotowania się do spotkania.