Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Zakłady

Katedra Fizyki Ciała Stałego

Skład:
prof. UJD dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik - kierownik katedry
prof. zw. dr hab. Janusz Berdowski
prof. UJD dr hab. Anna Migalska-Zalas
dr Izabela Fuks-Janczarek
dr Rafał Miedziński
dr Karolina Ordon
mgr Mirosław Ficek

Kierunki badań
1. Eksperymenty z zakresu optyki nieliniowej.
2. Analiza planarnych oddziaływań akustooptycznych w ośrodkach stałych.
3. Symulacje komputerowe własności strukturalnych, termodynamicznych i elektronowych ciał stałych.
Czytaj więcej

Współpraca naukowa
1. Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań.
2. Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański.
3. Instytut Fizyki, Politechnika Sląska, Gliwice.
4. Wydział Chemii, Uniwersytet Jagieloński, Kraków.
5. Instytut Fizyki Technicznej, WAT, Warszawa.
6. Instytut Fizyki, PAN, Warszawa.
7. Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Warszawa.
8. Zakład Ogniw Fotowoltaicznych PAN, Kozy.
9. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Gliwice.
10. Wydział Fizyki oraz Wydział Chemii, Uniwersytet Lwowski, Lwów, Ukraina.
11. Instytut Materiałów, Przędsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne Materiałów Elektronicznych „Karat”, Lwów, Ukraina.
12. Wydział Fizyki oraz Wydział Chemii, Universite H. Poincare, Nancy, France.
13. Wydział Fizyki oraz Wydział Chemii, Universite d Angers, France.
14. Instytut Fizyki, Universite d Perpignan, France.
15. Instytut Fizyki, Universite d Le Mans, France.
16. Instytut Fizyki, Tawryjski Państwowy Uniwersytet w Symferopolu, Ukraina.
17. Wydział Fizyki, Państwowy Uniwersytet im. I. Miecznikowa, Odessa, Ukraina.
18. Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki i Informatyki, Państwowy Uniwersytet w Chersoniu, Ukraina.
19. Universite de Reims Champagne - Ardenne, France.
20. East Texas Baptist University w Marshall, USA.
21. Laboratoire des Proprietés Optiques des Matériaux et Applications, France.

Granty 2006-2009
KBN-144/E-350/S/IF/2/IF/05 (2005), KBN-144/E-350/S/IF/2/06 (2006), KBN Nr N202 068 31/1876 (2006-2008), KBN-144/E-350/S/IF/2/IF/07 (2007), KBN-144/E-350/S/IF/2/IF/08 (2008), KBN 202-282-934 (2008-2010), POLONIUM 2005-2006, POLONIUM 2008-2009

Publikacje 2004-2011 2004-2010 publikacje.pdf
Publikacje 2011-2014 2011-1014 publikacje.pdf