Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Zakłady

Katedra Luminescencji i Biofotoniki

Skład:
prof. AJD dr hab. Arkadiusz Mandowski - kierownik katedry
prof. zw. dr hab. Stefan Giller - prof. emerytowany
dr Magdalena Biernacka
dr Renata Majgier
mgr Rafał Kieszkowski
mgr Krzysztof Maternicki
Ryszard Prokop

Kierunki badań:
1. Badanie przewodnictwa elektrycznego i struktury pułapkowej w materiałach amorficznych i polikrystalicznych. Badania własności luminescencyjnych wybranych materiałów.
2. Badanie właściwości detektorów promieniowania jonizującego wykorzystują- cych metodę termoluminescencji (TL).
3. Badania teoretyczne procesów rekombinacji promienistej.
Czytaj więcej

Współpraca naukowa:
1. Instytut Fizyki Jadrowej PAN, Kraków
2. Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych, Politechnika Krakowska
3. Instytut Fizyki, Uniwersytet Łódzki
4. Instytut Fizyki, UMK, Toruń
5. Instytut Fizyki, Zakład Zastosowań Radioizotopów, Politechnika Śląska
6. Delft University of Technology, Interfaculty Reactor Institute, Holandia
7. Uniwersytet w Mons, Belgia
8. Instytut Fizyki, Uniwersytet w Le Mans, Francja

Publikacje 2004-2010 2004-2010 publikacje.pdf
Publikacje 2011-2014 2011-2014 publikacje.pdf