Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Zakłady

Zakład Badań Strukturalnych i Fizyki Medycznej

Skład:
prof. zw. dr hab. Jacek Filipecki - kierownik zakładu
prof. zw. dr hab. Oleg Szpotiuk
dr hab. Edmund Golis
dr hab. Małgorzata Hyla

Kierunki badań:
1. Badania wpływu procesów relaksacji strukturalnych i krystalizacji na własności fizyczne i strukturę szkieł metalicznych
2. Badania objętości swobodnej w polimerach metodą anihilacji pozytonów
3. Badanie zjawisk indukowanych radiacyjnie w szkłach chalkogenidkowych
4. Badania strukturalne materiałów ceramicznych
5. Badania własności fizycznych polimerowych soczewek kontaktowych i materiałów stosowanych w operacjach rekonstrukcyjnych tętnic
6. Badania własności biofizycznych materiałów opatrunkowych stosowanych w trudno gojących się ranach
Czytaj więcej

Współpraca naukowa:
1. Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne „Karat” we Lwowie (Ukraina)
2. Instytut Fizyki Stosowanej, Uniwersytet Lwowski
3. Instytut Fizyki, Uniwersytet w Chemnitz, Niemcy
4. Instytut Fizyki, Uniwersytet w Münster, Niemcy
5. Instytut Fizyki Stosowanej, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia
6. Wydział Fizyki, Uniwersytet w Sevilli, Hiszpania;

Granty 2006-2009

Publikacje 2005-2009 2004-2009-publikacje.pdf
Publikacje 2010-2014 2010-2014-publikacje.pdf