Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Zakłady

Zespół Dydaktyki Fizyki i Astronomii

Skład:
prof. UJD dr hab. Ewa Mandowska - kierownik zespołu
dr Zygmunt Olesik - pracownik emerytowany
dr Bogdan Wszołek - współpracownik IF
mgr Marek Nowak
mgr Marek Orkisz

Kierunki badań:
1. Badanie efektywności wykorzystania komputerów w eksperymentach prowadzących do ustalenia modeli matematycznych opisujących badane zjawiska fizyczne
2. Prace nad wykorzystaniem komputera jako narzędzia wspomagającego pomiar i jego opracowanie ( w układzie off-line ) oraz jako przyrządu pomiarowego (w układzie on-line) w szkolnej i studenckiej pracowni fizycznej.
3. Badanie zastosowania teorii systemów i strategii rozwiązywania zadań w kształceniu tych umiejętności u studentów na zajęciach konwersatoryjnych do przedmiotu "Podstawy fizyki" oraz lekcjach fizyki z astronomią w szkołach ponadgimnazjalnych.
4. Badanie efektywności doboru metod i środków dydaktycznych do nauczania i uczenia się fizyki z astronomią w szkołach ponadgimnazjalnych.
5. Konstrukcja kryteriów pozwalających ocenić efektywność doboru metod nauczania fizyki i astronomii oraz środków dydaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
6. Prace nad świadomością ekologiczną u studentów i młodzieży szkolnej i problemów ochrony i zagrożeń środowiska wśród młodzieży częstochowskich szkół średnich i studentów AJD w Cz-wie.

Współpraca naukowa:
1. Uniwersytet w Lejdzie, Holandia
2. Uniwersytet La Sapienza, Rzym
3. Uniwersytet w Muenster, Niemcy
4. Uniwersytety w Kiel, Niemcy
5. Uniwersytety w Hamburgu, Niemcy

Publikacje 2005-2009 2005-2009-publikacje.pdf
Publikacje 2010-2014 2010-2014-publikacje.pdf