Dla kandydatów

Studia stacjonarne I stopnia

Akustyka i realizacja dźwięku
Certyfikacja wyrobów medycznych
Nanotechnologia
Protetyka i ochrona słuchu

Studia stacjonarne II stopnia

Akustyka i układy audio
Fizyka nauczycielska
Nanofizyka i nanomateriały
studia polsko-francuskie
Physics and technology of amorphous and composite materials

Studia stacjonarne III stopnia


Znajdziesz nas na:

statystyka

Poprawny CSS!Zakłady

Zakład Fizyki Teoretycznej

Skład:
prof. UJD dr hab. Zygmunt Bąk - kierownik zakładu
prof. UJD dr hab. Jacek Kasperczyk - prof. emerytowany
prof. UJD dr hab. Zdzisław Stępień - prof. emerytowany
prof. UJD dr hab. Radosław Szczęśniak
prof. zw. dr hab. Mikhail Brik
dr Piotr Brągiel
dr Michał Piasecki
dr Dominik Szczęśniak
inż. Piotr Sawicki

Kierunki badań:
1. Modelowanie ab initio lub półempiryczne układów mających znaczenie w magnetyzmie, nadprzewodnictwie l ub optyce nieliniowej oraz poszukiwanie nowych materiałów o pożądanych właściwościach (np. współistnienie magnetyzmu i nadprzewodnictwa, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe).
2. Użycie standardowych pakietów programowych lub tworzenie własnych programów komputerowych do badania superklasterów żelazowo-siarkowych i ich wpływu na struktury białkowe w organizmach żywych.
3. Wykorzystanie sieci neuronowych do badań stosowanych ( np. prognozowanie ) w zakresie ekonomii i innych dziedzinach.
4. Oddziaływania magnetyczne w układach o zredukowanym wymiarze, zastosowanie analizy frakcjonalnej w fizyce ciała stałego.

Współpraca naukowa:
1. Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
2. Department of Physics, Incheon University, the Republic of Korea
1. Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
2. Low Temperature Physics Department, Lviv University, Ukraine
3. International Innovation Center, Kyoto University, Nishikyo-ku, Japan
4. Department of Electronic Engineering and Science, Kyoto University, Nishikyo-ku, Japan 5. Institute for Analytical Sciences (ISAS), Germany
6. Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Berlin, Germany
7. Department of Physics, Periyar University, Salem, India
8. National Institute of Technology, Tiruchirappalli, India
9. Department of Physics, Acharya Nagarjuna University, Nuzvid, India
10. Institute of Physics, University of Tartu, Estonia
11. Laboratoire d’Electrochimie et de Chimie Physique du Corps Solide, Institut de Chimie, CNRS-Université Louis Pasteur, Strasbourg, France
12. Laboratoire LTME, Universite de Reims, France
13. Institute of Physical Biology, South Bohemia University, Institute of System Biology and Ecology, Academy of Sciences, Nove Hrady, Czech Republic
14. Laboratorio de Vidros e Datacao, Faculdade de Tecnologia de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil
15. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletronicos, Escola Politecnica da USP, Sao Paulo, Brazil
16. Laboratoire POMA, Universite d’Angers, France
17. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
18. Wydział Chemii, Politechnika Śląska
19. Centre National de Recherches Scientifique Grenoble, France
20. Universität Bayreuth, Germany
21. Wright State University, Dayton, Ohio, USA

Granty 2006-2009
Basic-EU-proposal No. 2009_1_81116(2009),

Publikacje 2005-2009 publikacje.pdf